HELSENORGE

Se hva de mener om å være et foretrukket sykehus

Sykehusets nye overordnede strategi har som ambisjon at vi skal bli et foretrukket sykehus. Men hva betyr nå det? Se og hør hva ni personer mener.

​Sykehusets overordnede strategi for perioden 2021-2026 ble vedtatt av styret i desember. De tre samlende målbildene er:
1)     Vi er et moderne lokalsykehus med spesialfunksjoner
2)     Vi tar utgangspunkt i pasientens perspektiv
3)     Vi utvikler fremtidens helsevesen

Les hele strategien Diakonhjemmet - et foretrukket sykehus - Diakonhjemmet Sykehus

Som ledd i profileringen av strategien har sykehusets kommunikasjonsavdeling laget ni korte filmsnutter der folk forklarer hva som betyr mest for dem i møtet med sitt lokalsykehus og hva de forventer av et foretrukket sykehus. Filmsnuttene ligger samlet her

Tolke strategien
De ni personene som deltar i filmene er en sykepleier, en bydelsdirektør, en bruker, en psykologspesialist, en forsker, en fastlege, leder av sykehusets innovasjonsutvalg, en avdelingsleder og en frivillig.

- Dette har vært en morsom oppgave. Alle vi har spurt om å delta har vært veldig positive, de mener mye og de formidler viktige elementer av hva et foretrukket lokalsykehus skal være, sier kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen.

Filmsnuttene vil blant annet bli postet på sykehusets Instagram og Facebook i tiden framover.