HELSENORGE

Skal lære overlegene å supervisere og veilede

Denne gjengen har gått på kurs for å kunne kurse andre overleger og erfarne LIS-leger på sykehuset som skal gi supervisjon og veilede nye LIS-leger. 

5 overleger som har vært på veilederkurs. Alle er kvinner.

​Spesialistutdanningen for leger er betydelig endret det siste året, og kravene til veiledning og supervisjon er skjerpet i utdanningen av LIS1 (turnusleger, 1 år på sykehus) og LIS 2 og LIS 3 (videre spesialistutdanning, minst 5 år). Ansvaret for spesialistutdanningen er nå lagt til helseforetaket.

På kurs i desember
For å møte de nye kravene har nå Diakonhjemmet utviklet et kurs for sine leger om veiledning, supervisjon og kommunikasjon. Første kurs ble avholdt 5. og 6. desember. 14 overleger fra kirurgisk, medisinsk, radiologisk, voksenpsykiatrisk og alderspsykiatrisk avdeling deltok, og kurset ble godt evaluert.

 -  Målsetningen er at kurset skal avholdes en gang per semester. Kurset gir grunnleggende kompetanse innen kommunikasjon, supervisjon og veiledning og har en undervisningsform som veksler mellom teori og ferdighetstrening, forteller psykologspesialist Ingrid Hyldmo i Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken. For tiden er hun utleid i en 20 % stilling til Regionalt Utdanningssenter i HSØ for å undervise på Train the Trainers-kurset som holdes for alle sykehus i HSØ samt Helse –Midt. Hun er også med som kursleder her ved Diakonhjemmet. 

Train The Trainers
Sykehuset utdanner egne kursledere gjennom et Train The Trainers-kurs i regi av Regionalt Utdanningssenter, HSØ. Kursholderne er erfarne overleger fra både somatikk og psykisk helsevern samt psykologspesialist fra Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

I Tidsskrift for den norske legeforening er Ingrid Hyldmo en av forfatterne bak en nylig utkommet kronikk: 

På bildet:
Her er kursholderne som nå har formalisert sin kompetanse i å holde kurs for andre leger som skal supervisere og veilede LIS-legene. Fra høyre Anne Kristine Gulsvik, overlege i Klinikk for medisin, Guro Goll, overlege i Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Ellen Sofie Wessel, overlege i Klinikk for psykisk helse og rus, Ingrid Hyldmo, psykologspesialist i Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken i samme klinikk og Hege Prag Øra, lege i spesialisering fra Sunnaas sykehus HF.