HELSENORGE

Suverene på videokonsultasjoner

Helseministeren Bent Høie har stilt krav til alle sykehus om at 15% av pasientkonsultasjonene skal gjennomføres på telefon, eller video. Diakonhjemmet sykehus har allerede nådd dette målet. Effektivitet, godt samarbeid, og noe flaks har gjort at vi i dag ligger i teten.  

Diakonhjemmet sykehus har nådd målet med 15% av pasientkonsultasjonene på enten video eller telefon.

​- Folka våre har vært utrolig flinke og kastet seg rundt for å imøtekomme den nye hverdagen. Pasientene har blitt ivaretatt og fulgt opp på en god og ny måte, sier Kjetil Bergsmark, klinikkleder for revmatologi, poliklinikk og forskning. 

Kjetil Bergsmark, klinikkleder for revmatologi, poliklinikk og forskning.

Kjetil Bergsmark, klinikkleder for revmatologi, poliklinikk og forskning.

Betydelig innovasjon er gjennomført

For det er nettopp det revmatologiske miljøet på Diakonhjemmet sykehus som har utpekt seg. 

Før pandemien var et faktum i Norge, hadde noen forskere ved revmatologisk avdeling igangsatt et forprosjekt, for å teste videokonsultasjoner som et alternativ til fysisk konsultasjon på sykehuset. 

- Vi hadde allerede etablert et tankesett hos våre behandlere her på sykehuset, så da pandemien inntraff og vi måtte behandle pasientene våre digitalt, var ikke veien lang å gå. Vi hadde nærmest ferdigutviklet teknologien, og lista for å ta det i bruk var lav. Det har vært helt vesentlig for oss. 

Sikkerhet og brukervennlighet har vært førende for valg av teknologi. Sammen med IKT falt valget på Confrere. I dag benyttes det provisoriske videorom på sykehuset, som noen ildsjeler har fått på plass. På sikt ønsker sykehuset flere permanente rom som er øremerket videokonferanser, hvor alt av utstyr er rigget og klart til bruk. Det er en prosess som fremdeles pågår. 

sum telefon og videokonsultasjoner.png

Figur viser tall fra året 2020

Det fungerer bra for mange

Anne Therese Tveter og Nina Østerås, som er forskere ved Diakonhjemmet sykehus, har allerede rukket å gjøre en evaluering av videokonsultasjonene, og tilbakemeldingene viser at både pasienter og klinikere er fornøyd. Resultatene fra denne evalueringen er publisert i en originalartikkel i Tidsskriftet den Norske Legeforening samt i deres podkast Stetoskopet.

Bilde av nina og anne therese.PNG

Forskerne Anne Therese Tveter og Nina Østerås.

- Som med all teknologi har også vi opplevd noen utfordringer, som å streve litt med lyd eller dårlig nettverkforbindelse, men alt i alt har dette vært en suksess. Vi sparer pasienten for unødvendig mye reising, og vi opplever at mange er begeistret og tilfreds. Pasienten er mindre stresset når de kan logge seg på og ta konsultasjonen fra jobb eller hjemmefra, mens vi gjør oppfølgingen digitalt.

Veien videre

Veien videre er usikker, men spennende. 

- Vi har gjort et stykke arbeid vi er stolte av, som vi nå vet resultatene på, men hvordan situasjonen rundt videokonsultasjoner vil se ut i fremtiden uten en pandemi, vet vi ikke ennå.  Planen er at vi skal videre vurdere, i samarbeid med pasientene våre, hvilke konsultasjoner som er mer egnet for video, enn andre.  Det digitale formatet skal uansett bestå og det har gitt oss mersmak å være suverene på videokonsultasjoner, avslutter Kjetil Bergsmark, klinikkleder for revmatologi, poliklinikk og forskning.