Helsenorge

Sykehuset går i grønn beredskap

Sykehuset går i grønn beredskap for å få mulighet til å opprettholde god drift samtidig som det gis rom for nødvendig beredskapsmessig organisering av særlig berørte enheter innen Klinikk for anestesi og kirurgi og Klinikk for medisin. 

Sykehuset setter strategisk beredskapsledelse fra 15. november.

Hensikten med å sette beredskap nå er å sikre at mest mulig av normal drift opprettholdes samtidig som det gjøres justeringer av deler av driften med størst utfordringer. 
Sykehuset ønsker å sikre normal drift i størst mulig grad. Beredskapsledelsen skal vurdere og igangsette tiltak på kort og mellomlang sikt for å løse de samlede kapasitetsutfordringene.

 
Beredskapsarbeidet på sykehuset er organisert i en strategisk beredskapsledelse (sykehusledelsen) og en operativ beredskapsgruppe. Tillitsvalgte og hovedverneombud er representert i strategisk beredskapsledelse.  

 
Sykehuset viderefører det nære samarbeidet med omkringliggende sykehus om kapasitetsutfordringene i regionen.