HELSENORGE

Sykehuset har tatt et stort covid-ansvar

Siden mars i fjor og inntil 1. februar i år har Diakonhjemmet sykehus behandlet 217 covidsyke pasienter. De har i gjennomsnitt vært innlagt i 5,3 dager.

Instensivavdelingen under Corona-pandemi
42 av til sammen 217 covid-pasienter på sykehuset har trengt intensivbehandling, og av disse igjen har 12 ligget på respirator.

Antallet covidsyke pasienter har vært stor på sykehuset. Det skyldes flere forhold:

  • Pandemien startet med smitte i de vestlige bydelene som sogner til sykehuset
  • Andelen gamle i disse bydelene er størst i landet
  • Smittetrykket vokste etter hvert og har ligget høyt i de østlige bydelene som sykehuset bistår Ahus med å håndtere
  • Andelen indremedisinske senger er større på vårt lokalsykehus enn andre sykehus

Høy beredskap

Da pandemien kom til landet for snart et år siden, fikk sykehuset i oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF å forberede seg på å kunne ta imot maksimalt 121 covidsyke samtidig. Det innebar at det skulle kunne ligge covidsyke i 80 prosent av sykehusets somatiske senger og at intensivkapasiteten skulle tredobles.

Sykehuset kastet seg rundt og la om driften under stor usikkerhet. Ingen visste for et knapt år siden hvordan man behandlet covid 19. Skrekkbildene fra Italia preget både fagfolk og befolkningen, og mange engstet seg for at sykehusene ikke hadde nok smittevernutstyr.

Mer kontroll enn fryktet

Heldigvis slo ikke verstefalls-scenariene til. Pandemien har så langt utviklet seg relativt kontrollert. Men covid-aktiviteten på sykehuset har likevel vært betydelig:

  • Til sammen har det vært 217 covidsyke innlagt (inntil 31. januar)
  • De har ligget på sykehuset i til sammen 1144 døgn, i gjennomsnitt har de vært innlagt i 5,3 døgn. Den mest normale liggetiden blant våre covid-pasienter er ett døgn (21 %) eller to døgn (17 %). 55 % skrives ut innen tre døgn og 80 % innen en uke. Det lengste oppholdet en covidpasient har hatt på sykehuset er 67 døgn.
  • Av alle covid-innlagte har 42 trengt intensivbehandling, og av disse igjen har 12 ligget på respirator.
  • 6 av covid-pasientene har dødd på sykehuset (inntil 31. januar)

Pasienter i alle aldere

Den yngste covid-pasienten som har vært innlagt på Diakonhjemmet sykehus var 20 år, den eldste 93. Til sammen har 10 vært i alderen 20-29 år mens sju innlagte pasienter har vært eldre enn 90 år. For øvrig fordeler pasientene seg mer jevnt utover aldersmessig, men med noen flere i aldersgruppene 60-69 og 70-79.

62 % av covid-pasientene så langt er menn.

59 % av covid-pasientene har bodd i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. 38 % kommer fra Grorud, Alna og Stovner. De resterende 3 % kommer fra øvrige bydeler i Oslo eller andre kommuner.

Totalt i landet har det vært 2519 pasienter innlagt med Covid 19. Sykehuset har dermed hatt 7 prosent av alle innleggelsene.

Ansatte smittet og i karantene

Sykehuset har rundt 1700 ansatte og engasjerte midlertidig ekstra helsepersonell i starten av pandemien for å kunne håndtere det omfattende oppdraget fra Helse Sør-Øst. Gradvis er disse engasjementene avsluttet fra sommeren og utover høsten..

Til sammen har 44 ansatte vært covid-syke siden starten av pandemien. Trolig har 17 av disse blitt smittet på jobb.  

Det er innrapportert 745 ansatte i karantene siden mars i fjor. Av disse ble 64 pålagt karantene grunnet utenlandsreise i februar/mars og 15 ansatte har hatt pålagt karantene den siste tiden i forbindelse med utbruddet i Nordre Follo. 

Teststasjon for kommunen

I tillegg til å håndtere det betydelige antallet covid-pasientene, har sykehuset hjulpet Oslo kommune med teststasjon i perioden 27. august til 10. januar. I den perioden testet sykehuset til sammen 7653, tilsvarende 56 personer pr dag, for kommunen.