HELSENORGE

Sykehuset innfører besøksforbud igjen

Av hensyn til smittesituasjonen i Oslo er det innført generelt besøksforbud til inneliggende pasienter ved de somatiske avdelingene fra fredag 2. oktober.

Kun pasienter som trenger kan ha pårørende med inn i sykehuset. Ved spesielle behov må besøkende avklare med aktuell enhet om besøk kan gjennomføres.

Plakat om besøksforbud

​Pasienter har vanlig tilgang til sykehuset, etter den kartleggingen som blir gjort av alle i adgangskontrollen. 

Det er unntak fra  besøksforbudet, disse vurderes individuelt. Pårørende kan kontakte aktuell sengepost for å avtale nærmere. Se tlf nr her: Avdelinger

Pårørende til kritisk syke eller døende pasienter kan komme inn.

Eksterne og andre som skal til apoteket kan gå dit, rett inn og rett ut igjen.

Alle besøkende som gis unntak fra besøksforbud skal benytte munnbind under hele besøket.

Forbudet gjelder ikke ved de psykiatriske avdelingene.

Følgende får ikke komme inn i sykehuset:

  • Drosjesjåfører eller andre som skal hente pasienter – pasienter må følges ut av sykehusets personell.
  • Varer som leveres av bud i resepsjonen – møtes utenfor døra
  • Andre enn de som har legitimt ærend på sykehuset har ikke anledning til å benytte kiosk, sykehuskantine eller toaletter på sykehuset. Dette gjelder også ansatte og studenter fra høgskolen som ikke er i praksis.


Besøksforbudet vurderes fortløpende ut fra smittesituasjonen i samfunnet.