Sykehuset med nysatsning på frivillighet

Vi ønsker deg velkommen som frivillig til Diakonhjemmet Sykehus. Ditt bidrag er betydningsfullt for pasienter og ansatte. Vi håper at du som frivillig erfarer at dette også er meningsfylt for deg.

Fem frivillige på  rad og rekke i sine bkå uniformer

Sykehuset har fått anledning til å prøve ut et nytt verktøy for organisering av frivillighetstjenesten. Nå kan du melde deg som frivillig rett i Nyby appen. Nyby gjør det mulig for deg som frivillig å bidra med det du kan, når du kan. Nyby kobler mennesker gjennom aktiviteter, og gjør sømløst samarbeid mellom grupper mulig. Målet til Nyby er å koble hele velferdssamfunnet sammen i en applikasjon.

Det har vært et kontinuerlig arbeid med forskjellige frivillighetstiltak: Sykehusvert, kirkevert, posthjelper, turvenn, mentor, våke- og nærværstjeneste, ungfrivillig, bokvert, "trygt hjem", praktisk hjelp og "bønner på hjul".

Vi har sett at behovene er mange og at det er mange mennesker som ønsker å gjøre en innsats for andre.

I tillegg til at du nå kan melde deg som frivillig direkte i appen, har vi også to kampanjer gående. Det gjelder frivillige til tiltaket Trygt hjem og Våke- og nærværstjenesten.

Trygt hjem
Vi har pasienter som kan trenge følge hjem eller til annen institusjon når de er ferdig behandlet hos oss. Det kan være i taxi, med offentlig kommunikasjon eller med egen bil. Kan dette være noe for deg? 

Kan dette være noe for deg?

Våke- og nærværstjeneste
Vi har nå åpnet for å ta inn nye frivillige i vår våke- og nærværstjeneste, som består i å være hos pasienter som er redde og urolige, eller sitte hos døende pasienter. Du trenger ikke helsefaglig bakgrunn og sykehuset vil kvalifisere deg for tjenesten. 

Kan dette være noe for deg?

Vi trenger flere frivillige
Vi ønsker generelt flere frivillige. Oppgavene er mangfoldige og kanskje kan du også bidra med noe vi ikke har tenkt på. 

Sykehuset var tidlig ute, og har siden 2003 benyttet frivillige som et supplement til de oppgavene som ansatte utfører. Vi er i stadig utvikling på dette området og nå vil vi gjerne ha deg med på laget.

Kan dette være noe for deg, meld deg på

Du kan også ta kontakt direkte med leder for preste og diakonitjenesten:
Aud Irene Svartvasmo
E-post: aud.i.svartvasmo@diakonsyk.no
Mobil: 99 62 55 51
Tlf: 22 45 48 32