HELSENORGE

Sykehuset tester for kommunen

Oslo kommune har bedt om bistand for å sikre tilstrekkelig testkapasitet. Fra torsdag 27. august er det innført «drive in»-testing på Diakonhjemmet sykehus.

Tre sykepleiere i fullt smittevernutdtyr og med testutstyr foran inngangen til teststasjonen
Kari Garder Osnes omgitt av Henriette Olsen (til ve) og Andrea Hebo Tangen er klar for å teste Oslos innbyggere for korona.

Trenger du test?

Sykehuset har kapasitet til å ta inntil 840 tester ukentlig for befolkningen mellom kl. 8 - 22 alle dager.

- Vi stiller opp når det er nødvendig for byen vår. På kort tid har vi klart å omprioritere bemanning for en periode slik at vi styrker testkapasiteten med 120 ekstra prøver i døgnet, sier sykehusdirektør Anders Mohn Frafjord.

Sykehuset tester, kommunen administrerer
Drive-in»-testingen foregår utenfor det gamle akuttmottaket bortenfor hovedinngangen på Steinerud. Veien opp dit er midlertidig omgjort til kjørevei. Sykepleiere fra ulike sengeposter er tatt ut av sine vakter for å bistå i testingen, samt noen studenter. 

Beboere i Oslo som ønsker testing, kontakter selv kommunen via e-post eller telefon, se lenke over. Kommunen fordeler disse på flere testpoliklinikker avhengig av deres kapasitet, og sender lister med oversikt over hvem som skal testes til hver testpoliklinikk.

- Vi på testpoliklinkken tar prøver og sender dem videre for analyse. Kommunen følger opp med informasjon og eventuell smittesporing, sier Kari Gaarder Osnes. Hun er leder i Bedriftshelsetjenesten og koordinerer testingen i regi av sykehuset. 

Stor kapasitet
Avtalen er å kunne teste 120 Oslo-innbyggere per dag, det vil si 10 biler i timen. Gaarder Osnes sier sykehuset også klarer å opprettholde testkapasiteten for sykehusets ansatte.

Testpoliklinikken vil være åpen hver dag fra kl 08 - 22. Avtalen mellom sykehuset og kommunen gjelder foreløpig i fire uker.