HELSENORGE

Til Diakonhjemmet for å lære om blokader

Ti anestesileger og leger under utdannelse i anestesi fra hele landet har vært på Diakonhjemmet i to dager og lært om ultralydveiledete blokader, i teori og i praksis.

Grupper av anestesileger rundt hver sin sengeliggende pasient øver på blokader

​– I fjor arrangerte vi på Diakonhjemmet det første kurset i regionalanestesi som var godkjent av legeforeningen. Interessen da var stor, derfor inviterte vi i år igjen, sier leder i kurskomitéen, overlege Trygve Kjelstrup på Anestesi- og intensivavdelingen. Han forteller at de har omfattende erfaring med regionalanestesi og har praktisert dette i flere år på Diakonhjemmets pasienter.  

Ultralydveiledete blokader

Metodene med ultralydveiledete blokader innebærer at man via ultralyd ser på pasientens anatomi, finner hvor nervestrukturer og muskler går, for så å bedøve det aktuelle lokale området. Gjennom en tynn slange som blir posisjonert i nærheten av nervestrukturene, kan man også administrere bedøvelsesmiddelet etter operasjonen, slik at pasienten kan holdes smertefri i opp til flere dager etter inngrepet.

Høy kompetanse

Kursdeltakerne var invitert til å lære om  ultralydveiledet perifere og truncale blokader.  Det ble lagt stor vekt på praktiske demonstrasjoner der deltakerne fikk vist blokader, enten på pasienter som skulle til operasjon eller på modeller. Deretter fulgte teoretisk undervisning. Anestesileger fra Diakonhjemmet og to inviterte kolleger fra andre sykehus sto for både den praktiske og teoretiske delen.

Sykehuset har en høy kompetanse innen regional anestesi, dette skyldes blant annet Trygve Kjelstrups aktivitet og forskning på området. Hans doktorgradsarbeid fra høsten 2016 hadde tittelen  Evaluation  of a Multiple Injection Axillary Block Technique by Clinical Assessment and MRI .  Denne metoden ble også brukt på kurset. Anestesiavdelingens leger behersker mange metoder i regionalanestesi og to av overlegene deltok i undervisningen.

Deltagerne var svært fornøyd etter kursopplegget, og synes spesielt den praktiske tilnærmingen var inspirerende.