HELSENORGE

Tre bildeserier fra koronaåret

Vi har samlet bilder fra innsiden av sykehuset siden mars i fjor til tre Koronadagbøker. Disse handler om den usikre første perioden våren 2020, om aktiviteten på sykehuset en gitt dag i mars i år og glimt fra arbeidshverdager og lyspunkt fra hele det siste året.

På denne måten ønsker sykehuset å gi et lite innblikk i stemningen og arbeidet på innsiden av sykehuset i en tid da smittevernhensyn har gjort at sykehuset har vært stengt for pårørende, medier og andre besøkende. Det beklager vi.

Koronadagbok del 1 - Et tilbakeblikk på den første koronatiden våren 2020Koronadagbok del 2 - En dag i mars 2021Koronadagbok del 3 - Kreativitet og utvikling i et kriseår

(Husk lyd).

Diakonhjemmet har tatt et stort ansvar gjennom pandemien. Pandemien i tall for sykehuset kan du lese mer om her:

Et år med korona på Diakonhjemmet sykehus