Tre nye professorer

Diakonhjemmet sykehus har den senere tiden fått tre nye professorer ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning: professor Hilde Berner Hammer, professor Sella Aarrestad Provan og professor Espen A. Haavardsholm. Professorkompetanse er det høyeste formelle vitenskapelige kompetansenivået og den øverste stillingen i det vitenskapelige hierarkiet.  

Tre nye professorer ved Diakonhjemmet sykehus
Fra venstre: Sella Aarrestad Provan, Espen A. Haavardsholm, Hilde Berner Hammer og klinikkleder Kjetil Bergsmark. Foto: Pernille Lønne Mørkhagen.

Fredag 27. august ble det arrangert en covid-forsinket feiring av de tre nye professorene. Hilde og Espen er professorer ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultetet, UiO, og Sella er professor på Seksjon for folkehelse, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i innlandet. Dagen startet med et symposium med foredrag av våre nye professorer. Det var over 40 gjester tilstede i auditoriet, og professor Till Uhlig ledet dagen hvor hver av de nye professorene fikk snakke om valgfritt emne. 

Gratulasjonene strømmet på

Det var flere som ønsket å gratulere. Sykehusets direktør Anders Mohn Frafjord fikk begynne.
 - Gratulerer Sella, Espen og Hilde, både på vegne av sykehuset og meg selv. Vi er skikkelig stolte av dere!​
Videre fortalte Anders hvor viktig forskning er for sykehuset, og hvordan det bidrar til bedre pasientbehandling og gjør hele sykehuset bedre.

 
Klinikkleder Kjetil Bergsmark ønsket også å gratulere.
- Gratulerer til Espen, Hilde og Sella og gratulerer til sykehuset. 
Kjetil trakk også frem at det er en enorm styrke og glede for klinikken å få tre nye professorer og avsluttet med å ønske, på vegne av hele klinikken, -Gratulerer!

 

Sterk på forskning

Professor Olav Røise​, Klinikk for Ortopedi, Institutt for klinisk medisin, UiO, deltok også på markeringen.
 - Vi kan sole oss i glansen av alt dere gjør og får til. Dere på Diakonhjemmet sykehus har vært i front på flere felter. Allerede før det var et krav å inkludere pasienter i prosjektbeskrivelser så gjorde dere det og det viser at dere tar pasienten på alvor. 

 
Han trakk også frem at Diakonhjemmet sykehus alltid får gode evalueringer fra studentene, og roste sykehusets vektlegging og engasjement av forskning.

 
Bilde av professoratene.jpg

Fra venstre: Hilde Berner Hammer, Sella Aarrestad Provan og Espen A,. Haavardsholm. Foto: Bitte Stenvik.

Hilde, Espen og Sella ga tre meget gode og spennende foredrag. Hilde valgte å snakke om «Ultralyd: Klinikerens nyttige verktøy», Sella valgte emnet komorbiditer «Komorbiditeter ved inflammatoriske leddsykdommer - hva skal vi gjøre med dem?» og Espen snakket om «Moderne behandlingsstrategier ved revmatoid artritt».

 
I etterkant av symposiet ble det servert forfriskninger. 
Vi gratulerer så mye til de tre professorene! Og takk til Till Uhlig og Gunnhild Nyborg som stod for arrangementet og gjennomføring.