HELSENORGE

Verdens kreftdag – hva skjer med kreftbehandlingen på Diakonhjemmet

Årlig blir det registrert 35 000 nye krefttilfeller i Norge og 11 000 mennesker dør av kreft her hvert år. Rundt 50 pasienter får ukentlig behandling for kreft på Diakonhjemmet sykehus. Verdens kreftdag markeres 4. februar.

Ansatte ved Kreftsenteret på Diakonhjemmet sykehus
Et utvalg av de som arbeider på Senter for kreftbehandling og som i vel et år har behandlet kreftpasienter på Diakonhjemmet, fra ve: Line Fronth, Anette Røed, Merete Eriksen, Åse Marit Tveiten, Kent Andreas Solgård, Siri Høstmark Solhaug og Katinka Farbro

​Før fylte 75 år har én av tre nordmenn fått minst én kreftdiagnose, og i hele befolkningen har nå nærmere 300.000 personer hatt kreft i sin sykdomshistorikk. (Kreftregisteret)

Hyppigste dødsårsak

Kreft er hyppigste dødsårsak i Norge og globalt. I Norge dør årlig 11 000 mennesker, globalt er tallet 9, 6 millioner. Det finnes om lag 200 forskjellige kreftformer, mange med flere fellestrekk, men med svært ulike sykdomsforløp. Kreftdødeligheten er på vei ned, og overlevelsen øker.

Temaet for Verdens kreftdag 2019-2021 er I Am And I Will. Kampanjen viser at vi alle har mulighet til å delta i kampen mot kreft. Forebygging, tidlig behandling og livskvalitet for kreftpasienter er viktig.

Kreftbehandlingen på Diakonhjemmet

I mars 2020 åpnet Senter for kreftbehandling ved Diakonhjemmet sykehus. Senteret er gradvis utvidet og har nå et fullverdig tilbud for medikamentell behandling ved de vanlige kreftformene: brystkreft, prostatakreft, tykk- og endetarmskreft, lungekreft, føflekkreft (malignt melanom), kreft i bukspyttkjertel, lymfekreft og blodkreft.

Tre kreftspesialister (onkologer), to hematologer, ni sykepleiere med spesialkompetanse samt en pakkeforløpskoordinator er knyttet til kreftbehandlingen. De satser på å få en fjerde onkolog til avdelingen i løpet av året.

50 pasienter behandles ukentlig

I årets første uke fikk 70 pasienter infusjoner på Senter for kreftbehandling, i snitt får 50 pasienter ukentlig behandling. Til sammen er 240 onkologiske pasienter og mange hematologiske pasienter er knyttet til avdelingen for tiden.
 - Vi tilbyr ulike former for medikamentell kreftbehandling, inkludert cellegift, immunterapi, målrettet behandling og antihormonell behandling, sier postoverlege og onkolog Katinka Farbrot. - Behandlingen gis enten for å holde utbredt kreftsykdom i sjakk eller som tilleggsbehandling etter en kurativ operasjon. Sykehusets palliasjonstilbud, organisert i Palliativt team, er også en integrert del av behandlingstilbudet for kreftpasientene.
- Vi håper også å få etablert to senger for palliative pasienter på Medisin B i løpet av året, sier Farbrot.

Pasienter får fortsatt strålebehandling på Ullevål eller Radiumhospitalet, og det meste av kreftkirurgien skjer også på OUS. Unntaket er tykktarmskreft, dette opereres på Diakonhjemmet.

I følge avtalen med Helse Sør-Øst skal nydiagnostiserte kreftpasienter til Diakonhjemmet. De som er i gang med behandling på OUS fortsetter med behandlingen sin der. Farbrot sier at det likevel gjøres unntak for de pasientene som ønsker å komme til Diakonhjemmet, selv om de er i et behandlingsløp på OUS.

Overføringstakten for pasienter fra OUS til Diakonhjemmet har gått som forventet, senteret er i full drift med de diagnosene som er planlagt, og aktiviteten er økende.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra pasientene her, de opplever at de møter et godt sammensatt team av leger og sykepleiere og de opplever i stor grad at de blir sett, sier Farbrot. - Behandlingen foregår i nyoppussede lokaler i rolige omgivelser med god plass. Behandlingsteamet er likevel ikke større enn at de møter den samme legen og sykepleieren gjennom hele behandlingsforløpet.

Se Senter for kreftbehandling