HELSENORGE

Liv Hopen

​Nestleder BU
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)