HELSENORGE

Leverandørkontakt

Innkjøp på Diakonhjemmet Sykehus AS følger fastlagte rutiner i tråd med etiske retningslinjer og god handelspraksis forøvrig.

Det meste av leverandørkontakt initieres av ansvarlig innkjøper/rådgiver for sitt fagområde og alle leverandørmøter skal være avtalt på forhånd.

Sykehusets ansatte tar ikke på egen hånd kontakt med leverandører med tanke på behov/anskaffelser og skal heller ikke kontaktes direkte.

Kontaktinformasjon

E-post: innkjop@diakonsyk.no

e-faktura: DS-faktura@diakonsyk.no

Kontaktdetaljer vedrørende faktura

Fakturaadresse:
Diakonhjemmet Sykehus AS
Fakturamottak
Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo
Husk: koststedsnummer + etternavn på bestiller

Sykehusets organisasjonsnummer: 982 791 952

Betalingsbetingelser: netto per 30 dager

 


Fant du det du lette etter?