HELSENORGE

Avbestille/endre time

Du kan avbestille eller endre timeavtale ved å ringe sykehuset på nummeret oppgitt i innkallingsbrevet, evt sykehusets hovednummer, 22 45 15 00. Dette må gjøres innen 24 timer i forveien på hverdager eller senest kl. 12 på fredag hvis timen er på mandag. Telefonkontakt kun mulig på dagtid.

Man kan også bruke Digipost til dette, se digipost.no

Henvendelser knyttet til avbestilling eller endring av time skal ikke sendes på e-post.

NB: Man kan ikke lenger endre time elektronisk i MinJournal, da den er fjernet pga sikkerhetsproblemer.

24-timers frist

Timeavtalen må endres minst 24 timer i forveien på hverdager eller senest kl. 12 på fredag hvis timen er på mandag. Ellers må du betale gebyr. Gebyret for ikke å møte opp til avtalt time er kr 1 125,-  for pasienter som mottar fysiske helsetjenester, kr 375,- for pasienter som mottar psykiske helsetjenester. Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Disse gebyrene gjeld ikke i tidsrommet 7. desember 2020 til og 30. juni 2021, pga koronasituasjonen.

Beløpene kan endres, følg med på helsenorge.no/Pasientbehandling-gebyr på sykehus/poliklinikk

Manglende oppmøte til planlagte timer i sykehuset legger beslag på store ressurser årlig.

Fant du det du lette etter?