HELSENORGE
diakonhjemmet sykehus

Preste- og diakonitjenesten

Diakonhjemmet Sykehus har tre prester og en diakon. De tilbyr samtaler med pasienter, pårørende og ansatte.

Sykehusdiakon Gudmund Johnsen Wisløff, ledende sykehusprest Aud Irene Svartvasmo, sykehusprest Kjersti Håland og sykehusprest Jarl Bøhler.

Det feires gudstjeneste hver søn- og helligdag. Ved behov tilbys det nattverd- og forbønnshandlinger ved sengen, seremonier ved avslutningen av livet og syninger. Prest og diakon bidrar i pasientundervisningen og i undervisning og veiledning av personalet.

Prest og diakon leder livssynsgrupper og faste ukentlige arrangementer som gudstjenester og musikkandakter. Diakonen har et særlig ansvarlig for oppfølging og fagutvikling for diakonisykepleierne ved sengepostene.

Vaktordning

Sykehusprestene har en 24-timers beredskapsordning. Ta kontakt med sykehusets sentralbord: telefon 22451500. Ved tilkallinger som haster kan vakthavende prest/diakon nås via vakttelefon. Ønsker du kontakt med en samtalepartner fra ressursteamet ved OUS, henvender du deg også først til vakthavende i preste- og diakontjenesten.

Prest i psykisk helsevern

I Alderspsykiatrisk avdeling og Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen er presten til stede for samtaler med pasienter og pårørende to faste dager i uken. De kan også komme innom på anmodning og treffes etter avtale de andre ukedagene.

Sykehuskirken

Sykehusets kirkerom ligger ved hovedinngangen på Steinerud. Dette rommet er alltid åpent. Her kan du tenne lys, skrive en bønn og legge i bønnekrukken, legge fra deg en stein ved korset eller bare hvile i stillheten.

Faste aktiviteter i sykehuskirken
Både ansatte, pasienter og pårørende ønskes velkommen til de faste arrangementer i sykehuskirken.

Gudstjenesten
Hver søn- og helligdag kl. 11.30 feires det gudstjeneste i sykehuskirken. Her er det plass til rullestoler og senger. De fleste søndagene har vi frivillige kirkeverter som kan hjelpe pasienter frem og tilbake. Ta kontakt med vakthavende prest som kan formidle videre til den frivillige.

Samtaler

Preste- og diakontjenesten tilbyr samtaler til alle pasienter og pårørende som har behov for noen å snakke med om det de står i. Slike samtaler har ingen agenda utover å møte den andre der han eller hun de er og å gi støtte. Det er alltid pasienten/pårørende som bestemmer hva samtalen skal handle om.

  • Preste- og diakontjenesten kan nås hele døgnet på sin vakttelefon. Denne når du via vårt sentralbord tlf. 22 45 15 00
  • Preste- og diakontjenesten tilbyr også samtaler med enkeltansatte der disse står i akutte situasjoner på jobb eller privat 
  • Prester og diakoner har taushetsplikt

Andre livssyn

Diakonhjemmet Sykehus ønsker å møte alle mennesker med respekt, uavhengig av livssyn. Vi har derfor et formelt samarbeid med samtalepartnere knyttet til Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester ved Oslo Universitetssykehus. 

Samtalepartnere om tro og livssyn er et ressursteam med representanter for ulike tros- og livssynstradisjoner. De kommer på tilkalling til Diakonhjemmet, og tjenestene formidles via preste- og diakontjenesten. De dekker et bredt utvalg av livssyn og religioner, blant annet Human-etisk Forbund, Islam, Buddhistforbundet og Norges Hindu kultursenter.

Ønsker du veiledning eller hjelp til refleksjon? En samtalepartner fra ressursteamet har:

  • tid til å lytte og være til stedet
  • taushetsplikt
  • tilhørighet til samme trossamfunn som deg selv
  • gjennomført videreutdanningskurset "tros- og livssynsbetjening på sykehus" og
  • praktisk samtaletrening med mennesker i en kritisk situasjon

Kontakt preste- og diakontjenestens vakttelefon via sentralbordet, tlf. 22 45 15 00. De vil formidle kontakt med ressursteamet. 

Ved livets slutt

Preste- og diakontjenesten bidrar med å skape tilpassede ritualer i forbindelse med avslutningen av livet. Slike samlinger finner som regel sted ved sengen når livet går mot slutten, eller rett etter at dødsfall har skjedd. Sykehuset har et syningsrom der pårørende kan se den døde i tiden mellom dødsfallet og begravelsen. Syning fasiliteres av preste- og diakontjenesten. Kontakt vakttelefonen via sentralbordet, tlf 22 45 15 00.

Prestene tilbyr også båreandakter i kapellet i forbindelse med overføring til begravelses-/bisettelsessted. Kapellet ligger på Steinerud, ved nordvestre hjørne av sykehuset, der Diakonveien og Reidar Kobros vei møtes.​

I brosjyren "Kjære pårørende" er det en orientering om disse tilbudene. Denne brosjyren ligger i informasjonskonvolutten som pårørende mottar etter dødsfall.

Fant du det du lette etter?