Helsenorge
diakonhjemmet sykehus

Utviklingsplan 2018 - 2035

Utviklingsplanen ble utarbeidet i 2017-18, vedtatt av sykehusstyret og levert oppdragsgiver Helse-Sør-Øst RHF i 2018. Planen skal oppdateres innen 1. mai 2022.

Sykehusets langsiktige utviklingsplan for perioden 2018-2035 ble vedtatt av sykehusstyret og levert til oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF i 2018. Innen mai 2022 skal planen oppdateres for perioden 2022-2035. 

Formålet med sykehusenes utviklingsplaner er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr. Planen beskriver sykehusets utvikling for å møte befolkningens behov for helsetjenester. Den beskriver også hvordan sykehuset ønsker å videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten, omkringliggende sykehus og Det norske Diakonhjem.  

Fra disse sidene kan du følge med i prosessen med oppdatering av planen. 
Grunnlagsdokumenter, delplaner og andre relevante dokumenter vil bli lagt ut fortløpende. Gjennom høsten 2021 foregår en rekke innspillsaktiviteter med aktuelle interessenter. På nyåret 2022 gjennomføres høringsrunde før planen skal vedtas av sykehusstyret til våren og leveres til HSØ innen 1. mai.
Fant du det du lette etter?