Om forskning ved sykehuset

Her finner du mer informasjon om forskning ved Diakonhjemmet Sykehus, som oversikt over pågående prosjekter, avlagte doktorgradsavhandlinger og litt om vårt forskningsutvalg.

Nærbilde av to forskere som ser i mikroskop

Diakonhjemmet Sykehus har en betydelig forskningsaktivitet, spesielt innen fagområdene revmatologi, psykisk helsevern og psykofarmakologi. Sykehusets visjon er at all forskning skal være klinikknær og bidra til bedre behandling for pasientene.

Forskningsprosjekter

Det pågår til enhver tid mange forskningsprosjekter ved Diakonhjemmet Sykehus, i tillegg deltar vi i samarbeidsprosjekter som ledes av andre institusjoner. I lenken nedenfor får du en prosjekt over alle våre prosjekter, både de vi leder og de vil deltar i.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget (FU) skal gi råd til direktøren i spørsmål knyttet til forskning, og alle kliniske avdelinger skal være representert i forskningsutvalget. 

Forskningsutvalget skal:  

 • Vurdere om forelagte forskningsprosjekt eller kvalitetsprosjekt er relevant for sykehusets kliniske tjenester, at intern ressursbruk er avklart, at det faglige opplegget er tilfredsstillende og at det er innhentet nødvendige godkjenninger.
 • Vurdere prioritering ved konkurrerende eller sammenfallende prosjektforslag på tvers av avdelinger.
 • Medvirke til utformingen av sykehusets overordnede forskningsstrategi og handlingsplan for forskning.
 • Foreslå informasjonstiltak for å fremme forståelse for forskning i organisasjonen, bidra til å legge til rette for opplæring i forskningsmetode og bidra til at resultater fra forskning presenteres gjennom fagmøter, seminarer og på annen måte ved
  sykehuset.
 • Arbeide for å utvikle og styrke interne og eksterne samarbeidsnettverk (nasjonalt og internasjonalt), herunder forskningssamarbeid med høyskolemiljøet ved Diakonhjemmet VID.
 • Gi råd ved utarbeidelse av interne rutiner og prosedyrer for forskning
 • Fungere som sykehusets publiseringsutvalg

Medlemmer

Tore Kristian Kvien, leder

Espen Molden, Senter for psykofarmakologi, nestleder

Karin Hesseberg, Aktivitetsavdelingen, forskningsrådgiver

Torkil Clemetsen, viseadminisrerende direktør

Camilla Svenningsen, juridisk rådgiver

Gro Jensen, Klinikk for medisinsk service

Roger Roscher, Avd. for anestesi leger

Daniel M. Stoffel, Avd. for anestesi leger

Leif Erik Vinge, Medisinsk avdeling

Hedin Jacobsen, Kirurgisk avdeling

Fredrik Wexels, Radiologisk avdeling

Espen Haavardsholm, Avd. for forskning og innovasjon

Gro Strømnes Dybedal, Alderspsykiatrisk avdeling

Kåre Osnes, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Nancy Yue Liu, personvernombud

Inge Skadberg, sekretær 


 

Doktorgrader 2021

 • Lege Ulf Sundin, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Magnetic resonance imaging in early rheumatoid arthritis - Evaluation of treatment response and prediction of future disease course".
Ny digital disputas på Diakonhjemmet sykehus
 • Lege Kiarash Tazmini, Medisinsk klinikk:
  "Electrolyte imbalances with special focus on hypokalemia: cellular pathophysiology and clinical manifestations. From basic science to clinical and epidemiological studies".
Årets andre disputas
 • Ergoterapeut Else Marit Holen Gravås,  Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Occupational therapy and surgery in thumb cjoint osteoarthritis"arpometacarpal
Enda en disputas ved sykehuset vårt
 • Øystein Maugesten; Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning:
  "Fluorescens optisk bildediagnostikk ved håndartrose".
Ny disputas innen artrose
 • Fysioterapeut Sylvia Sunde, Avdeling for klinisk aktivitet:
  "Exercise to improve physical function and health-related quality of life in older people with or at risk of mobility disability after discharge from hospital. A randomised controlled trial and a cross-sectional study for PhD i helsevitenskap".
Fysioterapeut disputerte på eldres fysiske funksjon ved akutte innleggelser

Doktorgrader 2020

 • Lege Anette Bakkane Bendixen, Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen:
  "Anxiety among older adults in specialist mental health services".
Kunngjøring

 • Sykepleier Ida Kristiane Roelsgaard, København
  "Smoking cessation among people with rheumatoid arthritis".
 • Lege Dag Kristen Solberg, Senter for psykofarmakologi:

  "Lipid profiles and antioxidants in schizophrenia - association with clinical characteristics and disease phase".
  Kunngjøring

 • Sykepleier Jørghild Jensen, Medisinsk avdeling:
  «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Om skjønn, klinisk vurdering og ansvar ved bruk av et standardisert verktøy.

Kunngjøring

 • Fysioterapeut Tuva Moseng, Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering:
  "Management of hip and knee osteoarthritis in primary care. Summary of evidence for exercise dose and implementation of a structured care model in primary care".
Kunngjøring

 • Lege Nina Paulshus Sundlisæter, Revmatologisk avdeling
  "Remission in early rheumatoid arthritis - Predictors, definitions and treatment".
Kunngjøring

 • Lege Mona Svanteson, Diakonhjemmet Sykehus/OUS
  "Coronary CT angiography in the assessment of coronary artery disease in high-risk populations"

Doktorgrader 2019

 • Lege Grunde Wibetoe: Hjerte- og karrisikofaktorer ved inflammatoriske leddsykdommer.

 • Fysioterapeut Gunnhild Berdal: nytt rehabiliteringsprogram for revmatikere og evaluerte helseeffekter av dette.

 • Farmasøyt Kristine Hole: Blodmarkører med potensial til å kunne forutsi dosebehov av en rekke ulike legemidler.

 • Farmasøyt Caroline Gjestad: Ulike forhold som kan forutsi individuell tilpasning av medisindoser.

 • Psykolog Thomas Skjøthaug: Farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far.

 • Psykolog Eva Hilland: Sammenhengen mellom tankemønstre, oppmerksomhet og depresjon.

 • Lege Linn Fosshaug: Kan ulike signalsubstanser fra fettvev og fettsyrer ha betydning for hjertesykdom, både i gunstig og ugunstig retning.

 • Psykolog Runar Elle Smelror: Samspillet mellom symptomer, kognisjon og hjernestruktur hos ungdommer med psykoselidelser.

 • Lege Lena Bugge Norheim: Studerte nytten av ultralyd ved kortisoninjeksjoner i ledd hos pasienter med revmatoid artritt. I tillegg har hun studert konsekvenser av nye klassifikasjonskriterier for revmatoid artritt.

Doktorgrader 2018

Alexander Mathiessen

Ellen Sauar Norli

Brigitte Michelsen

Gina Charlotte Hetland

Doktorgrader 2017

Eirik Ikdahl

Cathrine Austad

Kjetil Nordbø Jørgensen

Cecilie Skule

Cynthia Sue Crowson

Lynn Mørch-Johnsen

Ragnhild Birkeland Waage

Doktorgrader 2016-1991

Disputaser 2014 til 2016

Disputaser 1991 til 2013


 

Fant du det du lette etter?