Om innovasjon ved Diakonhjemmet Sykehus

Her finner du mer informasjon om hvordan Diakonhjemmet Sykehus definerer innovasjon og organiserer sin innovasjonsvirksomhet.

Ved Diakonhjemmet Sykehus ønsker vi å fremme nytenkning til pasientens beste. Vi definerer innovasjon som noe som er «Nytt, nyttig og nyttiggjort», og fokuserer primært på tjenesteinnovasjon - nye og forbedrede måter å levere tjenester på.

  • Nytt: Er det en løsning som ikke eksisterer ennå?
  • Nyttig: Er det noe som det ville vært god bruk for?
  • Nyttiggjort: Er det noe som mest sannsynlig vil bli tatt i suksessfull bruk?

Ved Diakonhjemmet Sykehus fokuserer vi på å engasjere den enkelte ansatte i å tenke nytt rundt våre tjenester. Vi har et innovasjonsutvalg og en innovasjonsrådgiver som støtter opp om og bidrar til å videreutvikle gode ideer. Hvert år arrangerer vi Innovasjonsuken ved sykehuset, hvor vi viser fram pågående innovasjonsprosjekter, og inspirerer hverandre til å tenke nytt.

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget har representanter i hver avdeling som sørger for at lokale initiativ og ideer blir ivaretatt og bragt inn i sykehusets innovasjonsutvalg og videre til sykehusets innovasjonsrådgiver.

Innovasjonsrådgiver

Sykehuset har en innovasjonsrådgiver i 20 prosent stilling, som blant annet har som oppgave å hjelpe til med å videreutvikle nye ideer, koble interne krefter både sammen og til eksterne nettverk, identifisere mulige finansieringskilder, samt å bistå i søknadsprosesser. Innovasjonsrådgiver Vibeke Dalberg nås på innovasjon@diakonsyk.no

Innovasjonsuke

Innovasjonsutvalget arrangerer årlig en innovasjonsuke. Målet er å vise fram innovasjonsprosjektene ved sykehuset, samt å inspirere til økt innovasjonsaktivitet og innovasjonskultur. 


Fant du det du lette etter?