Brukerundersøkelser

Nasjonale og lokale brukerundersøkelser.

Diakonhjemmet Sykehus deltar i aktuelle nasjonale brukerundersøkelser, blant annet i de nasjonale pasienttilfredshetsmålingene.  Avdelinger og enheter ved sykehuset gjennomfører også lokalt tilpassede brukerundersøkelser. På denne siden finner du resultater fra både nasjonale og lokale brukerundersøkelser.

​PasOpp - pasienters erfaringer fra somatiske sykehus

PasOpp er en nasjonal spørreskjemaundersøkelse i regi av Kunnskapssenteret for å fremskaffe systematisk informasjon om pasienters erfaringer fra norske somatiske sykehus. Formålet er å forbedre kvaliteten på helsetilbudet. Skjemaene sendes pasienter innlagt i en gitt periode hver høst. På denne siden finner du resultater fra undersøkelsene for Diakonhjemmet Sykehus.

 1. PasOpp 2015 - resultater for Diakonhjemmet Sykehus
 2. PasOpp 2014 - resultater for Diakonhjemmet Sykehus

Lokale brukerundersøkelser

Avdelinger og enheter ved sykehuset gjennomfører også lokalt tilpassede brukerundersøkelser. Undersøkelsene benyttes som verktøy i kvalitetsarbeidet for å undersøke og følge opp forbedringsområder. Disse undersøkelsene gjennomføres i samarbeid med sykehusets brukerutvalg. På denne siden finner du resultater fra våre lokale brukerundersøkelser.

Psykisk helse - vedlegg

 • Pasienttilfredshetsundersøkelse
  Resultater fra brukerundersøkelse ved Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen foretatt i perioden november 2016 til juni 2017.
 • "Hjelp oss å bli bedre"
  Resultater fra brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen i 2015
 • Brukerundersøkelse Alderspsykiatrisk avdeling 2016-2017
  Spørreskjema til undersøkelsen

Somatikk - vedlegg

 • Brukerundersøkelse om fysioterapitjenesten ved Kirurgisk poliklinikk 2015
 • Brukerundersøkelse på prøvetakingspoliklinikk - Avdeling for medisinsk biokjemi 2016
 • Brukerundersøkelse i Kirurgisk poliklinikk 2016

Brukererfaringer i helse- og omsorgstjenesten

Folkehelseinstituttets temaside om hvordan brukere opplever helse- og omsorgstjenester. Omfatter resultater fra undersøkelser, presentasjon av prosjekter, rapporter, verktøy for lokale undersøkelser, nyheter med mer. 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.