Fakta om Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt lokalsykehus for tre bydeler i Oslo drevet på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser. Sykehuset har flere nasjonale og regionale funksjoner.

Hoveddelen av Diakonhjemmet Sykehus ligger i grønne omgivelser på Steinerud ikke langt fra Majorstuen.

Om oss

Diakonhjemmet er lokalsykehus for drøyt 140 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset avlaster også Akershus universitetssykehus med akuttpasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner. I tillegg behandler sykehuset personer over 65 år med bruddskader og personer over 65 år med psykiske lidelser, fra store deler av Oslo. 

Poliklinisk virksomhet
Sykehuset driver også utstrakt poliklinisk virksomhet. Vi tilbyr analyser innenfor klinisk kjemi og psykofarmakologi for enkeltpasienter og institusjoner, samt billeddiagnostikk.

Forskningsvirksomhet

Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene med størst forskningsproduksjon. Det er fem professorater knyttet til sykehuset, innen revmatologi og psykofarmakologi. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universitet og høgskoler. Sykehuset er praksisplass for leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Les mer via lenkene under. 

Fag, forskning og innovasjon

Leger i spesialisering (LIS)

Organisering

  • Diakonhjemmet Sykehus har fire ledernivåer; administrerende direktør, klinikkledere, avdelingsledere og enhetsleder.
  • I 2018 hadde sykehuset omkring 1650 ansatte.

Sykehusets virksomhet er fordelt på tre geografiske steder: 

Sykehuset har tett samarbeid med Sykehusapoteket som er lokalisert på Steinerud. 

Organisasjonskart

Lærings- og mestringssenter

Sykehuset har et Lærings- og mestringssenter som tilbyr lærings- og mestringskurs, samt har et informasjonssenter.

Psykisk helsevern

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen har akutt- og allmennpsykiatriske døgnplasser, og et betydelig poliklinisk tilbud som inkluderer tverrfaglig spesialisert rusbehandling og ambulante tjenester.

Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr et integrert behandlingstilbud innen døgn- og poliklinisk behandling for egne bydeler samt for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

BUP Vest er et poliklinisk tilbud til barn og unge i bydelene Frogner og Ullern.

Senter for psykofarmakologi

Senter for psykofarmakologi er akkreditert etter ISO 15189, og har omfattende virksomhet innen analyse, tolkning, rådgivning, poliklinisk utredning, forskning og undervisning. Avdelingen tilbyr analyser og tjenester til sykehusene i hele Helse Sør-Øst.

Forskning

Sykehuset har betydelig forskningsvirksomhet spesielt innen revmatologi, psykofarmakologi og psykisk helsevern og har professorater i revmatologi, psykisk helsevern og helsefag.

Les mer på våre forskningssider

Revmatologi

Vi har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder.

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR 

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR

Revmatologisk avdeling

NBRR er akkreditert av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Revmatologisk avdeling har status som Centre of Excellence.

Fant du det du lette etter?