Fakta om Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt lokalsykehus for tre bydeler i Oslo drevet på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset tilbyr behandling innen medisin, kirurgi, revmatologi, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus. Sykehuset har flere nasjonale og regionale funksjoner.

Hoveddelen av Diakonhjemmet Sykehus ligger i grønne omgivelser på Steinerud ikke langt fra Majorstuen.

Diakonhjemmet er lokalsykehus for drøyt 140 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker.

Sykehuset avlaster også Akershus universitetssykehus med akuttpasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner. I tillegg behandler sykehuset personer over 65 år med bruddskader og personer over 65 år med psykiske lidelser, fra store deler av Oslo. 

Vi har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder.

Sykehuset driver også utstrakt poliklinisk virksomhet. Vi tilbyr analyser innenfor klinisk kjemi og psykofarmakologi for enkeltpasienter og institusjoner, samt billeddiagnostikk.

Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR, er tilknyttet sykehusets revmatologiske avdeling.

  • Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene med størst forskningsproduksjon. Det er fem professorater knyttet til sykehuset, innen revmatologi og psykofarmakologi. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universitet og høgskoler.
Sykehuset er praksisplass for leger, sykepleiere og annet helsepersonell.

Organisering

  • Diakonhjemmet Sykehus har tre ledernivåer; administrerende direktør, avdelingssjef og enhetsleder.
  • I 2018 hadde sykehuset omkring 1650 ansatte.
  • Virksomheten er samlet på tre geografiske steder: 
    Steinerud
    Vinderen
    Tåsen


Sykehuset har tett samarbeid med Sykehusapoteket som er lokalisert på Steinerud. 


Revmatologi

Sykehuset har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi, og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder (Fritt behandlingsvalg).

Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering  (NBRR) og Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering  (NKRR)  er tilknyttet Revmatologisk avdeling.

NBRR er akkreditert av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities).

Revmatologisk avdeling  har status som Centre of Excellence.

Lærings- og mestringssenter

Sykehuset har et  Lærings- og mestringssenter som tilbyr lærings- og mestringskurs, samt har et informasjonssenter.

Spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen  har akutt- og allmenn døgnplasser, og et betydelig poliklinisk tilbud som inkluderer rus og ambulante tjenester.

Alderspsykiatrisk avdeling tilbyr et integrert behandlingstilbud innen døgn- og poliklinisk behandling for egne bydeler samt for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

BUP Vest er et poliklinisk tilbud til barn og unge i bydelene Frogner og Ullern.

Senter for psykofarmakologi

Senter for psykofarmakologi er akkreditert etter ISO 15189, og har omfattende virksomhet innen analyse, tolkning, rådgivning, poliklinisk utredning, forskning og undervisning. Avdelingen tilbyr analyser og tjenester til sykehusene i hele Helse Sør-Øst.

Forskning

Sykehuset har betydelig forskningsvirksomhet spesielt innen revmatologi, psykofarmakologi og psykisk helsevern og har professorater i revmatologi, psykisk helsevern og helsefag.

Les mer på våre forskningssider


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.