Styret og ledelsen

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

 

​Sykehusets administrerende direktør er Anders Mohn Frafjord. Han leder en organisasjon med tre ledelsesnivåer: Adm. dir, avdelingssjefer og enhetsledere.

Organisasjonskart

Styret består av styreleder og syv medlemmer. Styreleder er forstander/adm. direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet. Tre av styremedlemmene oppnevnes av stiftelsens hovedstyre, og tre er ansattes representanter.

--- Styreleder ---

Ingunn Moser
Administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet Stiftelse

E-post: ingunn.moser@diakonhjemmet.no
Telefon: +47 22 45 17 81
Mobil: +47 952 27 376

 

 Styremedlemmer

 • Robert Hansson, nestleder
 • Torgeir Micaelsen
 • Erna Harboe
 • Magne Nylenna
 • Inga Harsem (ansattevalgt)
 • Anders Husby (ansattevalgt)
 • Gudmund Johnsen Wisløff (ansattevalgt)

Vararepresentanter

 • Lasse Østmark (1. vararepresentant)
 • Marit Tveito (1. vararepresentant ansattevalgt)
 • Siv Aina Dahl Rudolfsen (2. vararepresentant ansattevalgt)
 • Albert Bolstad (3. vararepresentant ansattevalgt)

Fra Brukerutvalget

 • Hilde Sofie Hamre, leder BU

Fra sykehusets administrasjon

 • Adm. direktør Anders Mohn Frafjord
 • Videadm. direktør/fagdirektør Torkil Clementsen
 • Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Gjesvik Mancini
 • Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen
 • Administrasjonskonsulent og styrets sekretær Inge Skadberg
 • Andre stabsledere møter i enkeltsaker

 

Styrets sakslister og protokoller

Saksliste                                            Protokoll                                                    

2019

12. juni 201
_________________________________________________           
201827. februar 2019
2. april 2019
12. juni 2019

28. februar 2018 
5.april 2018 
16. april 2018 
18. juni 2018 
19. september 2018 
25. oktober 2018 
19. desember 2018

______________________________________________           

2017
2. mars 2017 
26. april 2017
15. juni 2017
20. september 2017 
27. oktober 2017 
20. desember 2017

28. februar 2018 
5. april 2018 
16. april 2018 
18. juni 2018 
19. september 2018 
25. oktober 2018 
19. desember 2018
2. mars 2017 
26. april 2017 
15. juni 2017 
20. september 2017
27. oktober 2017
20. desember 2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.