Styret og ledelsen

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

 

​Sykehusets administrerende direktør er Anders Mohn Frafjord. Han leder en organisasjon med tre ledelsesnivåer: Adm. dir, avdelingssjefer og enhetsledere.

Organisasjonskart

Styret består av styreleder og syv medlemmer. Styreleder er forstander/adm. direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet. Tre av styremedlemmene oppnevnes av stiftelsens hovedstyre, og tre er ansattes representanter.

Styreleder

Idar Magne Holme,
forstander/adm. direktør Diakonhjemmet Stiftelse

E-post: holme@diakonhjemmet.no
Telefon: 22 45 17 81
Mobil: 909 90 956

  idar-magne-holme

 Styremedlemmer

 • Robert Hansson, nestleder
 • Torgeir Michaelsen
 • Erna Harboe
 • Magne Nylenna
 • Inga Harsem (ansattevalgt)
 • Anders Husby (ansattevalgt)
 • Gudmund Johnsen Wisløff (ansattevalgt)

Vararepresentanter

 • Lasse Østmark (1. vararepresentant)
 • Marit Tveito (1. vararepresentant ansattevalgt)
 • Siv Aina Dahl Rudolfsen (2. vararepresentant ansattevalgt)
 • Albert Bolstad (3. vararepresentant ansattevalgt)

Fra Brukerutvalget

 • Hilde Sofie Hamre, leder BU

Fra sykehusets administrasjon

 • Adm. direktør Anders Mohn Frafjord
 • Videadm. direktør Torkil Clementsen
 • Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Gjesvik Mancini
 • Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen
 • Administrasjonskonsulent og styrets sekretær Inge Skadberg
 • Andre stabsledere møter i enkeltsaker

 
 
Saksliste og protokoll

Saksliste                              

Protokoll

28. februar 2018
5.april 2018
16. april 2018
18. juni 2018
19. september 2018
25. oktober 2018
19. desember 2018

______________________________________________
2. mars 2017
26. april 2017
15. juni 2017
20. september 2017
27. oktober 2017
20. desember 2017

28. februar 2018
5. april 2018
16. april 2018
18. juni 2018
19. september 2018
25. oktober 2018
19. desember 2018

__________________________________________________ 2. mars 2017
26. april 2017
15. juni 2017
20. september 2017
27. oktober 2017
20. desember 2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.