Styret og ledelsen

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Diakonhjemmet, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Sykehusets administrerende direktør er Anders Mohn Frafjord. Han leder en organisasjon med rundt 1700 ansatte organisert i fem klinikker: Klinikk for medisin, Klinikk for anestesi og kirurgi, Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Klinikk for psykisk helse og rus og Klinikk for medisinsk service.

Styret består av styreleder og syv medlemmer. Styreleder er forstander/adm. direktør ved stiftelsen Diakonhjemmet. Tre av styremedlemmene oppnevnes av stiftelsens hovedstyre, og tre er ansattes representanter.

--- Styreleder ---

Ingunn Moser
Administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet Stiftelse

E-post: ingunn.moser@diakonhjemmet.no
Telefon: +47 22 45 17 81
Mobil: +47 952 27 376

 

 Styremedlemmer

 • Erna Harboe, nestleder
 • Torgeir Micaelsen
 • Jan Abel Olsen
 • Trond Olav Rangnes
 • Inga Harsem (ansattevalgt
 • Anders Husby (ansattevalgt)
 • Gudmund Johnsen Wisløff (ansattevalgt)

Vararepresentanter

 • Marit Tveito (1. vararepresentant ansattevalgt)
 • Siv Aina Dahl Rudolfsen (2. vararepresentant ansattevalgt)
 • Albert Bolstad (3. vararepresentant ansattevalgt)

Fra Brukerutvalget

 • Hilde Sofie Hamre, leder BU, observatør

Fra sykehusets administrasjon

 • Adm. direktør Anders Mohn Frafjord
 • Videadm. direktør/fagdirektør Torkil Clementsen
 • Direktør for virksomhetsstyring og økonomi Marianne Gjesvik Mancini
 • Kommunikasjonssjef Pernille Lønne Mørkhagen
 • Administrasjonskonsulent og styrets sekretær Inge Skadberg

Andre stabsledere møter i enkeltsaker

Styrets sakslister og protokoller 2017 - 2019

2019

19. september
30. oktober
19. desember

_________________________________________________           
2018


27. februar 2019
2. april 2019
12. juni 2019
19. september

28. februar 2018 
5.april 2018 
16. april 2018 
18. juni 2018 
19. september 2018 
25. oktober 2018 
19. desember 2018

______________________________________________           

2017
2. mars 2017 
26. april 2017
15. juni 2017
20. september 2017 
27. oktober 2017 
20. desember 2017

28. februar 2018 
5. april 2018 
16. april 2018 
18. juni 2018 
19. september 2018 
25. oktober 2018 
19. desember 2018
2. mars 2017 
26. april 2017 
15. juni 2017 
20. september 2017
27. oktober 2017
20. desember 2017Styrets sakslister og protokoller 2020Fant du det du lette etter?