Hospitering

Hospitering ved Diakonhjemmet Sykehus er et tidsavgrenset, ulønnet opphold hvor du deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høyskole.

Ønsker du å hospitere hos oss, ber vi deg sende en søknad med CV til personal@diakonsyk.no.

Hva kan du forvente

Som hospitant hos oss vil du først og fremst lære mye om hvordan vi jobber og er organisert i spesialisthelsetjenesten. Våre hospiteringsplasser speiler deler av den behandling og det tilbud Diakonhjemmet Sykehus gir.

Ved å hospitere hos oss kan du få

  • økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt.
  • økt kunnskap om helhetlige pasientforløp.
Fant du det du lette etter?