diakonhjemmet sykehus

Utviklingsplan 2018 - 2035

Utviklingsplanen ble utarbeidet i 2017-18, vedtatt av sykehusstyret og levert oppdragsgiver Helse-Sør-Øst RHF i 2018. 

​Som del av forarbeidet til Nasjonal helse- og sykehusplan, utarbeidet sykehuset på oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF sin utviklingsplan for sykehuset med perspektiv frem mot 2035.

Formålet med sykehusenes utviklingsplaner er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr. Planen beskriver sykehusets utvikling for å møte befolkningens behov for helsetjenester. Den beskriver også hvordan sykehuset ønsker å videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten, omkringliggende sykehus og Det norske Diakonhjem.   

Sykehusets utviklingsplan ble sendt til Helse Sør-Øst, Oslo kommune, aktuelle bydeler, Pasient- og brukerombudet i Oslo, sykehusets brukerutvalg og sykehus i Oslo. 

Fant du det du lette etter?