diakonhjemmet sykehus

Utviklingsplan 2018 - 2035

Utviklingsplanen ble utarbeidet i 2017-18, vedtatt av sykehusstyret og levert oppdragsgiver Helse-Sør-Øst RHF i 2018. 

Sykehusets langsiktige utviklingsplan for perioden 2018-2035 ble vedtatt av sykehusstyret og levert til oppdragsgiver Helse Sør-Øst RHF i 2018. Innen mai 2022 skal planen oppdateres for perioden 2022-2035. 


Formålet med sykehusenes utviklingsplaner er å skape pasientens helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og riktig bygg og utstyr. Planen beskriver sykehusets utvikling for å møte befolkningens behov for helsetjenester. Den beskriver også hvordan sykehuset ønsker å videreutvikle samarbeidet med primærhelsetjenesten, omkringliggende sykehus og Det norske Diakonhjem.  

Fra disse sidene kan du følge med i prosessen med oppdatering av planen. 
Grunnlagsdokumenter, delplaner og andre relevante dokumenter vil bli lagt ut fortløpende. 
Fant du det du lette etter?