Virsomhetsidé, motto og kjerneverdier

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt sykehus med en lang tradisjon for helhetlig behandling der både menneskets fysiske, psykiske og åndelige behov blir ivaretatt.  

Virksomhetsidé​

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt sykehus, heleid av stiftelsen Det norske Diakonhjem. Vi skal yte førsteklasses helsetjenester til pasienter i et helhetlig perspektiv. Pasienten skal få riktig behandling, til rett tid, på riktig måte, hver gang.

Mål

Alle våre pasienter skal føle trygghet for at de får de tjenester de har krav på så raskt og effektivt som mulig. Pasienten skal møte medisinsk virksomhet og omsorg av høy og tidsmessig kvalitet, og bli sett og møtt på en måte som gjør at de fysiske, psykiske, åndelige og sosiale behov blir ivaretatt. Sykehuset skal opprettholde og utvikle kvaliteten gjennom aktiv forskning, fagutvikling og en verdiforankret personalpolitikk.

Motto

Sykehusets motto er: Engasjert for mennesket.

Kjerneverdier

Sykehuset har fire kjerneverdier: Respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet.

Fant du det du lette etter?