Parkering Vinderen

Vinderen:
I Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen ligger deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern:

  • Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
  • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) 
  • Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Parkering på oppmerkede p-plasser.
P-avgift fra 07.00 til kl. 17.00.
Eventuell klage på kontrollavgift sendes til Park Nordic

Fant du det du lette etter?