Poliklinikken Raskere tilbake

Poliklinikken Raskere tilbake  tilbyr hjelp til personer som er sykmeldt eller står i fare for å bli det på grunn av depresjon og angstlidelser.

Mer enn hver tredje person vil i løpet av livet oppleve en depresjon eller en angstlidelse. Poliklinikken Raskere tilbake tilbyr behandling av depresjon og angstlidelser for personer som er i ferd med å miste tilknytning til arbeidslivet, enten de er sykemeldt eller står i fare for å bli det.

For å benytte tilbudet trenger du en henvisning fra fastlege, men du kan gjerne henvende deg direkte for ytterligere informasjon. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten, og du betaler kun egenandel inntil grensen for frikort. Se poliklinikkens hjemmeside for mer informasjon. 

Enhetsleder: Ragne Gjengedal / Tlf: 22 02 98 06
Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang A1 (2 etg)

Postadresse:
Poliklinikken Raskere tilbake
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Diakonhjemmet Sykehus
Postboks 23 Vinderen, 0373 OsloFant du det du lette etter?