Fysioterapeut som sjekker armen til en pasient

Rehabiliteringstilbud

Rehabilitering og habilitering skal bidra til at du med sykdom eller skade oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Rehabilitering er integrert i de fleste pasientforløp.

​Forholdet mellom habilitering og rehabilitering​

Forskjellene mellom habilitering og rehabilitering er først og fremst ulikheter mellom målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser. Rehabilitering er vanligvis rettet mot tilstander som er ervervet senere i livet. Habilitering dreier seg om å lære nye ferdigheter, mens rehabilitering handler om å gjenvinne tapte ferdigheter.​​

Koord​​i​​n​​erend​​e enhet

Alle kommuner og regionale helseforeteak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt for samarbeid. Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere.

Hve​m k​​an ​kontakte koordinerende enhet?

Alle som har spørsmål om tilbud innen rehabilitering, habilitering, individuell plan i Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Pasienter, ansatte i kommuner og ved Oslo Universitetssykehus. 

​​​​Regional k​oordinerende enhet (RK​​​​​​E)

​Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus gir informasjon og er veiviser til offentlige og private rehabiliteringstilbud. Enheten rettighetsvurderer henvisninger fra fastleger til private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale, og har oversikt over tilbuydet i regionen Helse Sør-Øst.

​​​​Les om den regionale koordineringsfunksjonen på Sunnaas sykehus.​


​R​ehabiliteringstilbud​ ved Diakonhjemmet sykehus 

​Rehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten er inndelt i disse diagnosegruppene:

Amputasjoner

​Angstli​​​delser

​Brudd​

​Depresjon​​

​Hjerneslag

Hofteproteseoperasjoner​​​

​Inflammatoriske revmatiske sykdommer​

​Kols​​

​Kreft

​Muskel og skjelett​

​Ortopedi​

 


Fant du det du lette etter?