Samhandlingsseminar Diakonhjemmet sektor 4. juni 2019

Helsepersonell på sykehus, i bydelene og på Ullern helsehus var på samhandlingsseminar på Diakonhjemmet 4. juni 2019.

Se programmet og lenke til presentasjonene nedenfor.

Program - invitasjon​

PLO - hva viser kunnskapsgrunnlaget om PLO-meldinger

Ragnhild Hellesø, Professor
Institutt for helse og samfunn, UiO
Senter for omsorgsforskning, NTNU

Revisjon av hjemmetjenesten i Ullern og Vestre Aker, - hva kan vi lære?
Bente Nodeland Otto, avdelingsdirektør, Ullern bydel
Evelyn Jacobsen, avdelingsdirektør, Vestre Aker bydel

Informasjon ved utskrivelse - er vi gode nok?

Torunn Nesset
Samhandlingsrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus

Delt stilling - ernæringsfysiolog, er det nyttig?

Anne-Rikke Vilbo
Klinisk ernæringsfysiolog
Diakonhjemmet Sykehus, Frogner/Ullern bydeler

Erfaringer med å ha bydelenes fagkonsulenter på sykehuset daglig
Fagkonsulenrer fra Vestre Aker, fagsykepleier fra sykehuset

Ullern helsehus - utviklingsprosjekter og samarbeid
Ida Eide, kvalitetssjef, Ullern helsehus

Fant du det du lette etter?