Avdelinger

Finn avdeling

Akuttmottak https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/akuttmottaketAkuttmottak AAkuttmottak Akuttmottak Akuttmottak Akuttmottak
Akuttpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/akuttpsykiatrisk-dognenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetAAkuttpsykiatrisk døgnenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhet
Alderspsykiatrisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/alderspsykiatrisk-avdelingAlderspsykiatrisk avdelingAAlderspsykiatrisk avdelingAlderspsykiatrisk avdelingAlderspsykiatrisk avdelingAlderspsykiatrisk avdeling
Allmennpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-dognenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetAAllmennpsykiatrisk døgnenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhet
Allmennpsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkAAllmennpsykiatrisk poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikk
Anestesi med dagkirurgisk overvåkninghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/anestesi-med-dagkirurgisk-overvakningAnestesi med dagkirurgisk overvåkningAAnestesi med dagkirurgisk overvåkningAnestesi med dagkirurgisk overvåkningAnestesi med dagkirurgisk overvåkningAnestesi med dagkirurgisk overvåkning
Anestesi- og intensivavdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingenAnestesi- og intensivavdelingenAAnestesi- og intensivavdelingenAnestesi- og intensivavdelingenAnestesi- og intensivavdelingenAnestesi- og intensivavdelingen
Avdeling for fag og kvalitethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-fag-og-kvalitetAvdeling for fag og kvalitetAAvdeling for fag og kvalitetAvdeling for fag og kvalitetAvdeling for fag og kvalitetAvdeling for fag og kvalitet
Avdeling for HR (personalressurser)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/hr-avdelingenAvdeling for HR (personalressurser)AAvdeling for HR (personalressurser)Avdeling for HR (personalressurser)Avdeling for HR (personalressurser)Avdeling for HR (personalressurser)
Avdeling for IKT og e-helsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-ikt-og-e-helseAvdeling for IKT og e-helseAAvdeling for IKT og e-helseAvdeling for IKT og e-helseAvdeling for IKT og e-helseAvdeling for IKT og e-helse
Avdeling for interne tjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenesterAvdeling for interne tjenesterAAvdeling for interne tjenesterAvdeling for interne tjenesterAvdeling for interne tjenesterAvdeling for interne tjenester
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for virksomhetsstyring og økonomihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/virksomhetsstyring-og-okonomiAvdeling for virksomhetsstyring og økonomiAAvdeling for virksomhetsstyring og økonomiAvdeling for virksomhetsstyring og økonomiAvdeling for virksomhetsstyring og økonomiAvdeling for virksomhetsstyring og økonomi
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/barne-og-ungdomspsykiatrisk-poliklinikk-bup-vestBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkBBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Bedriftshelsetjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/hr-avdelingen/bedrifthelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenestenBedriftshelsetjenesten
Diakonhjemmet Sykehusapotekhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/diakonhjemmet-sykehusapotekDiakonhjemmet SykehusapotekDDiakonhjemmet SykehusapotekDiakonhjemmet SykehusapotekDiakonhjemmet SykehusapotekDiakonhjemmet Sykehusapotek
Enhet for administrative fellestjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-administrative-fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenesterEEnhet for administrative fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenester
Enhet for bygg og teknisk drifthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-bygg-og-teknisk-driftEnhet for bygg og teknisk driftEEnhet for bygg og teknisk driftEnhet for bygg og teknisk driftEnhet for bygg og teknisk driftEnhet for bygg og teknisk drift
Enhet for kjøkken og kantinerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-kjokken-og-kantinerEnhet for kjøkken og kantinerEEnhet for kjøkken og kantinerEnhet for kjøkken og kantinerEnhet for kjøkken og kantinerEnhet for kjøkken og kantiner
Enhet for klinisk servicehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-klinisk-serviceEnhet for klinisk serviceEEnhet for klinisk serviceEnhet for klinisk serviceEnhet for klinisk serviceEnhet for klinisk service
Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-kunnskapsutviklingEnhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)EEnhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)
Enhet for lager og logistikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-lager-og-logistikkEnhet for lager og logistikkEEnhet for lager og logistikkEnhet for lager og logistikkEnhet for lager og logistikkEnhet for lager og logistikk
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikkenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-psykiske-helsetjenester-i-somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikken
Enhet for radiografihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/enhet-for-radiografiEnhet for radiografiEEnhet for radiografiEnhet for radiografiEnhet for radiografiEnhet for radiografi
Enhet for rus og psykiatrihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-rus-og-psykiatriEnhet for rus og psykiatriEEnhet for rus og psykiatriEnhet for rus og psykiatriEnhet for rus og psykiatriEnhet for rus og psykiatri
Kirurgisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-avdelingKirurgisk avdelingKKirurgisk avdelingKirurgisk avdelingKirurgisk avdelingKirurgisk avdeling
Kirurgisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepostKKirurgisk sengepostKirurgisk sengepostKirurgisk sengepostKirurgisk sengepost
KLA/Revma Aktivhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klarevma-aktivKLA/Revma AktivKKLA/Revma AktivKLA/Revma AktivKLA/Revma AktivKLA/Revma Aktiv
Kommunikasjonsavdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Lærings- og mestringssenteret (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteret (LMS)LLærings- og mestringssenteret (LMS)Lærings- og mestringssenteret (LMS)Lærings- og mestringssenteret (LMS)Lærings- og mestringssenteret (LMS)
Medisinsk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdelingMedisinsk avdelingMMedisinsk avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdelingMedisinsk avdeling
Medisinsk bibliotekhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-bibliotekMedisinsk bibliotekMMedisinsk bibliotekMedisinsk bibliotekMedisinsk bibliotekMedisinsk bibliotek
Medisinsk kontorhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-kontorMedisinsk kontorMMedisinsk kontorMedisinsk kontorMedisinsk kontorMedisinsk kontor
Medisinsk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-poliklinikkMedisinsk poliklinikkMMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikkMedisinsk poliklinikk
Medisinsk sengepost Ahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-aMedisinsk sengepost AMMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost A
Medisinsk sengepost Bhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-bMedisinsk sengepost BMMedisinsk sengepost BMedisinsk sengepost BMedisinsk sengepost BMedisinsk sengepost B
Medisinsk sengepost Chttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-sengepost-cMedisinsk sengepost CMMedisinsk sengepost CMedisinsk sengepost CMedisinsk sengepost CMedisinsk sengepost C
Medisinsk teknisk enhet (MTE)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/medisinsk-teknisk-enhet-mteMedisinsk teknisk enhet (MTE)MMedisinsk teknisk enhet (MTE)Medisinsk teknisk enhet (MTE)Medisinsk teknisk enhet (MTE)Medisinsk teknisk enhet (MTE)
Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/nasjonal-behandlingstjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering-nbrrNasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)NNasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering
Ortopedisk sengepost Ahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling/ortopedisk-sengepost-aOrtopedisk sengepost AOOrtopedisk sengepost AOrtopedisk sengepost AOrtopedisk sengepost AOrtopedisk sengepost A
Ortopedisk sengepost Bhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kirurgisk-avdeling/ortopedisk-sengepost-bOrtopedisk sengepost BOOrtopedisk sengepost BOrtopedisk sengepost BOrtopedisk sengepost BOrtopedisk sengepost B
Palliativt teamhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/palliativt-teamPalliativt teamPPalliativt teamPalliativt teamPalliativt teamPalliativt team
Poliklinikken Raskere tilbakehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/poliklinikken-raskere-tilbakePoliklinikken Raskere tilbakePPoliklinikken Raskere tilbakePoliklinikken Raskere tilbakePoliklinikken Raskere tilbakePoliklinikken Raskere tilbake
Postoperativ/intensivhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/anestesi-og-intensivavdelingen/postoperativintensivPostoperativ/intensivPPostoperativ/intensivPostoperativ/intensivPostoperativ/intensivPostoperativ/intensiv
Preste- og diakonitjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/preste-og-diakonitjenestenPreste- og diakonitjenestenPPreste- og diakonitjenestenPreste- og diakonitjenestenPreste- og diakonitjenestenPreste- og diakonitjenesten
Radiologisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Radiologisk kontorhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-kontorRadiologisk kontorRRadiologisk kontorRadiologisk kontorRadiologisk kontorRadiologisk kontor
Revmatologisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdelingRRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdeling
Revmatologisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepostRRevmatologisk sengepostRevmatologisk sengepostRevmatologisk sengepostRevmatologisk sengepost
Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/senter-for-ortopedi-og-revmatologi-sorSenter for ortopedi og revmatologi (SOR)SSenter for ortopedi og revmatologi (SOR)Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)
Senter for psykofarmakologi https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/senter-for-psykofarmakologi-sfpSenter for psykofarmakologi SSenter for psykofarmakologi Senter for psykofarmakologi Senter for psykofarmakologi Senter for psykofarmakologi
Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/spesialisert-poliklinikk-psykisk-helseSpesialisert poliklinikk (psykisk helse)SSpesialisert poliklinikk (psykisk helse)Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderenVoksenpsykiatrisk avdeling VinderenVVoksenpsykiatrisk avdeling VinderenVoksenpsykiatrisk avdeling VinderenVoksenpsykiatrisk avdeling VinderenVoksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Besøksadresser

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen - Diakonhjemmet Sykehushttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/alderspsykiatrisk-avd-tasenAlderspsykiatrisk avdeling Tåsen - Diakonhjemmet Sykehus
Fysisk helse Steinerudhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fysisk-helse-steinerudFysisk helse Steinerud
Psykisk helse Vinderenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/psykisk-helse-vinderenPsykisk helse Vinderen

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.