Avdelinger

Finn avdeling

Akuttmottakethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/akuttmottaketAkuttmottaketAAkuttmottaketAkuttmottaketAkuttmottaketAkuttmottaket
Akuttpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/akuttpsykiatrisk-dognenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetAAkuttpsykiatrisk døgnenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhetAkuttpsykiatrisk døgnenhet
Alderspsykiatrisk avdeling Tåsenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/alderspsykiatrisk-avdeling-tasenAlderspsykiatrisk avdeling TåsenAAlderspsykiatrisk avdeling TåsenAlderspsykiatrisk avdeling TåsenAlderspsykiatrisk avdeling TåsenAlderspsykiatrisk avdeling Tåsen
Allmennpsykiatrisk døgnenhethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-dognenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetAAllmennpsykiatrisk døgnenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhetAllmennpsykiatrisk døgnenhet
Allmennpsykiatrisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/allmennpsykiatrisk-poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkAAllmennpsykiatrisk poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikkAllmennpsykiatrisk poliklinikk
Anestesi og operasjonsavdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/anestesi-og-operasjonsavdelingenAnestesi og operasjonsavdelingenAAnestesi og operasjonsavdelingenAnestesi og operasjonsavdelingenAnestesi og operasjonsavdelingenAnestesi og operasjonsavdelingen
Avdeling for anestesi legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-anestesi-legerAvdeling for anestesi legerAAvdeling for anestesi legerAvdeling for anestesi legerAvdeling for anestesi legerAvdeling for anestesi leger
Avdeling for fag og kvalitethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-fag-og-kvalitetAvdeling for fag og kvalitetAAvdeling for fag og kvalitetAvdeling for fag og kvalitetAvdeling for fag og kvalitetAvdeling for fag og kvalitet
Avdeling for IKT og e-helsehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-ikt-og-e-helseAvdeling for IKT og e-helseAAvdeling for IKT og e-helseAvdeling for IKT og e-helseAvdeling for IKT og e-helseAvdeling for IKT og e-helse
Avdeling for interne tjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenesterAvdeling for interne tjenesterAAvdeling for interne tjenesterAvdeling for interne tjenesterAvdeling for interne tjenesterAvdeling for interne tjenester
Avdeling for kirurgiske sengeposterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposterAvdeling for kirurgiske sengeposterAAvdeling for kirurgiske sengeposterAvdeling for kirurgiske sengeposterAvdeling for kirurgiske sengeposterAvdeling for kirurgiske sengeposter
Avdeling for medisinsk biokjemihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-medisinsk-biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemiAvdeling for medisinsk biokjemi
Avdeling for medisinske legerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-legerAvdeling for medisinske legerAAvdeling for medisinske legerAvdeling for medisinske legerAvdeling for medisinske legerAvdeling for medisinske leger
Avdeling for medisinske sengeposterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-sengeposterAvdeling for medisinske sengeposterAAvdeling for medisinske sengeposterAvdeling for medisinske sengeposterAvdeling for medisinske sengeposterAvdeling for medisinske sengeposter
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/barne-og-unggdomspsykiatrisk-poliklinikkBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk BBarne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Bedrifthelsetjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/hr-avdelingen/bedrifthelsetjenestenBedrifthelsetjenestenBBedrifthelsetjenestenBedrifthelsetjenestenBedrifthelsetjenestenBedrifthelsetjenesten
Diakonhjemmet Sykehusapotekhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/diakonhjemmet-sykehusapotekDiakonhjemmet SykehusapotekDDiakonhjemmet SykehusapotekDiakonhjemmet SykehusapotekDiakonhjemmet SykehusapotekDiakonhjemmet Sykehusapotek
Enhet for administrative fellestjenesterhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-administrative-fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenesterEEnhet for administrative fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenesterEnhet for administrative fellestjenester
Enhet for bygg og teknisk drifthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-bygg-og-teknisk-driftEnhet for bygg og teknisk driftEEnhet for bygg og teknisk driftEnhet for bygg og teknisk driftEnhet for bygg og teknisk driftEnhet for bygg og teknisk drift
Enhet for kjøkken og kantinerhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-kjokken-og-kantinerEnhet for kjøkken og kantinerEEnhet for kjøkken og kantinerEnhet for kjøkken og kantinerEnhet for kjøkken og kantinerEnhet for kjøkken og kantiner
Enhet for klinisk servicehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-klinisk-serviceEnhet for klinisk serviceEEnhet for klinisk serviceEnhet for klinisk serviceEnhet for klinisk serviceEnhet for klinisk service
Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-kunnskapsutviklingEnhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)EEnhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)Enhet for kunnskapsutvikling (psykisk helse)
Enhet for lager og logistikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/avdeling-for-interne-tjenester/enhet-for-lager-og-logistikkEnhet for lager og logistikkEEnhet for lager og logistikkEnhet for lager og logistikkEnhet for lager og logistikkEnhet for lager og logistikk
Enhet for psykiske helsetjenester i somatikkenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-psykiske-helsetjenester-i-somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikkenEnhet for psykiske helsetjenester i somatikken
Enhet for radiografihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/enhet-for-radiografiEnhet for radiografiEEnhet for radiografiEnhet for radiografiEnhet for radiografiEnhet for radiografi
Enhet for rus og psykiatrihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/enhet-for-rus-og-psykiatriEnhet for rus og psykiatriEEnhet for rus og psykiatriEnhet for rus og psykiatriEnhet for rus og psykiatriEnhet for rus og psykiatri
FACT Vest (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/fact-vestFACT Vest (psykisk helse)FFACT Vest (psykisk helse)FACT Vest (psykisk helse)FACT Vest (psykisk helse)FACT Vest (psykisk helse)
FACT-team for eldrehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/fact-team-for-eldreFACT-team for eldreFFACT-team for eldreFACT-team for eldreFACT-team for eldreFACT-team for eldre
HR-avdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/hr-avdelingenHR-avdelingenHHR-avdelingenHR-avdelingenHR-avdelingenHR-avdelingen
Kirurgisk poliklinikkhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/kirurgisk-poliklinikkKirurgisk poliklinikkKKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikkKirurgisk poliklinikk
Kirurgisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposter/kirurgisk-sengepostKirurgisk sengepostKKirurgisk sengepostKirurgisk sengepostKirurgisk sengepostKirurgisk sengepost
KLA/Revma Aktivhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klarevma-aktivKLA/Revma AktivKKLA/Revma AktivKLA/Revma AktivKLA/Revma AktivKLA/Revma Aktiv
Klinikk for anestesi og kirurgihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgiKlinikk for anestesi og kirurgiKKlinikk for anestesi og kirurgiKlinikk for anestesi og kirurgiKlinikk for anestesi og kirurgiKlinikk for anestesi og kirurgi
Klinikk for medisinhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisinKlinikk for medisinKKlinikk for medisinKlinikk for medisinKlinikk for medisinKlinikk for medisin
Klinikk for psykisk helsevern og rushttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rusKlinikk for psykisk helsevern og rusKKlinikk for psykisk helsevern og rusKlinikk for psykisk helsevern og rusKlinikk for psykisk helsevern og rusKlinikk for psykisk helsevern og rus
Kommunikasjonsavdelingenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/kommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingenKommunikasjonsavdelingen
Lærings- og mestringssenterethttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/lerings-og-mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteretLærings- og mestringssenteret
Medisinsk bibliotekhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-bibliotekMedisinsk bibliotekMMedisinsk bibliotekMedisinsk bibliotekMedisinsk bibliotekMedisinsk bibliotek
Medisinsk kontorhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-avdeling/medisinsk-kontorMedisinsk kontorMMedisinsk kontorMedisinsk kontorMedisinsk kontorMedisinsk kontor
Medisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-poliklinikk-og-senter-for-kreftbehandlingMedisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlingMMedisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlingMedisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlingMedisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandlingMedisinsk poliklinikk og Senter for kreftbehandling
Medisinsk sengepost Ahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/medisinsk-sengepost-aMedisinsk sengepost AMMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost AMedisinsk sengepost A
Medisinsk sengepost Bhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-sengeposter/medisinsk-sengepost-bMedisinsk sengepost BMMedisinsk sengepost BMedisinsk sengepost BMedisinsk sengepost BMedisinsk sengepost B
Medisinsk sengepost Chttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/avdeling-for-medisinske-sengeposter/medisinsk-sengepost-cMedisinsk sengepost CMMedisinsk sengepost CMedisinsk sengepost CMedisinsk sengepost CMedisinsk sengepost C
Medisinsk teknisk avdeling (MTA)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/medisinsk-teknisk-avdeling-mtaMedisinsk teknisk avdeling (MTA)MMedisinsk teknisk avdeling (MTA)Medisinsk teknisk avdeling (MTA)Medisinsk teknisk avdeling (MTA)Medisinsk teknisk avdeling (MTA)
Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/nasjonal-behandlingstjeneste-for-revmatologisk-rehabilitering-nbrrNasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)NNasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR)
Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/nasjonal-kompetansetjeneste-for-revmatologisk-rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabiliteringNasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering
Ortopedisk sengepost Ahttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposter/ortopedisk-sengepost-aOrtopedisk sengepost AOOrtopedisk sengepost AOrtopedisk sengepost AOrtopedisk sengepost AOrtopedisk sengepost A
Ortopedisk sengepost Bhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/avdeling-for-kirurgiske-sengeposter/ortopedisk-sengepost-bOrtopedisk sengepost BOOrtopedisk sengepost BOrtopedisk sengepost BOrtopedisk sengepost BOrtopedisk sengepost B
Poliklinikken Raskere tilbakehttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/poliklinikken-raskere-tilbakePoliklinikken Raskere tilbakePPoliklinikken Raskere tilbakePoliklinikken Raskere tilbakePoliklinikken Raskere tilbakePoliklinikken Raskere tilbake
Postoperativ/intensivavdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-anestesi-og-kirurgi/postoperativintensivavdelingPostoperativ/intensivavdelingPPostoperativ/intensivavdelingPostoperativ/intensivavdelingPostoperativ/intensivavdelingPostoperativ/intensivavdeling
Preste- og diakonitjenestenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/preste-og-diakonitjenestenPreste- og diakonitjenestenPPreste- og diakonitjenestenPreste- og diakonitjenestenPreste- og diakonitjenestenPreste- og diakonitjenesten
Radiologisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdelingRadiologisk avdelingRRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdelingRadiologisk avdeling
Radiologisk kontorhttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-kontorRadiologisk kontorRRadiologisk kontorRadiologisk kontorRadiologisk kontorRadiologisk kontor
Revmatologisk avdelinghttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdelingRevmatologisk avdelingRRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdelingRevmatologisk avdeling
Revmatologisk sengeposthttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepostRRevmatologisk sengepostRevmatologisk sengepostRevmatologisk sengepostRevmatologisk sengepost
Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/revmatologisk-avdeling/senter-for-ortopedi-og-revmatologi-sorSenter for ortopedi og revmatologi (SOR)SSenter for ortopedi og revmatologi (SOR)Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)Senter for ortopedi og revmatologi (SOR)
Senter for psykofarmakologi https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/senter-for-psykofarmakologiSenter for psykofarmakologi SSenter for psykofarmakologi Senter for psykofarmakologi Senter for psykofarmakologi Senter for psykofarmakologi
Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderen/spesialisert-poliklinikkSpesialisert poliklinikk (psykisk helse)SSpesialisert poliklinikk (psykisk helse)Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)Spesialisert poliklinikk (psykisk helse)
Virksomhetsstyring og økonomihttps://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/virksomhetsstyring-og-okonomiVirksomhetsstyring og økonomiVVirksomhetsstyring og økonomiVirksomhetsstyring og økonomiVirksomhetsstyring og økonomiVirksomhetsstyring og økonomi
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen https://diakonhjemmetsykehus.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern-og-rus/voksenpsykiatrisk-avdeling-vinderenVoksenpsykiatrisk avdeling Vinderen VVoksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Besøksadresser

Alderspsykiatrisk avdeling Tåsen - Diakonhjemmet Sykehushttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/alderspsykiatrisk-avd-tasenAlderspsykiatrisk avdeling Tåsen - Diakonhjemmet Sykehus
Allmenn FACT - Pilestredet 75https://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fact-vestAllmenn FACT - Pilestredet 75
Diakonhjemmet sykehus, DBL-byggethttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fysisk-helse-steinerud/diakonhjemmet-sykehus-dbl-byggetDiakonhjemmet sykehus, DBL-bygget
Fysisk helse Steinerudhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/fysisk-helse-steinerudFysisk helse Steinerud
Psykisk helse Vinderenhttps://diakonhjemmetsykehus.no/steder/psykisk-helse-vinderenPsykisk helse VinderenI Forskningsveien 7 og 13 på Vinderen finner du deler av sykehusets virksomhet innen psykisk helsetjenester.

Fant du det du lette etter?