Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

I Forskningsveien på Vinderen ligger sykehusets virksomhet innen psykisk helsevern

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ligger i Forskningsveien 7 (Google maps )

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP Vest) og Senter for Psykofarmakologi ligger i Forskningsveien 13 (Google maps)

Fant du det du lette etter?