Kurs

SFP arrangerer et årlig kurs i psykofarmakologi, samt kurs for bioingeniører og annet helsepersonell.

Kurs for bioingeniører, helsesekretærer og sykepleiere 24.10.2019

Farmakogenetikk og legemiddelanalyser

– persontilpasset legemiddelbehandling på laboratoriet

Kursprogram

PDF av foredrag:

Molden, E. Pasientkasus opioider.

Kringen, KK. Farmakogenetikk.

Hoff, CM. Preanalytiske faktorer.

Bruun, LD. Serumkonsentrasjonsmonitorering.

Solberg, D. En pile til deg=10 piller til meg.

Wollman, B. Gelrør og legemiddelanalyser.

Solheim, S. Legemiddelanalyser ved LC-MS/MS.

Narum, S. Legemiddeltilpasning - pasientcase.

Smith, R. Fra liten blodprøve til big data.


Kurs i psykofarmakologi for allmennleger jan. 2020

Tid/dato: Kurs over to kvelder, 14. og 28. januar, kl 16.30-20.15

Sted: Senter for psykofarmakologi, Forskningsveien 13, Psykisk helsevern Vinderen.

Tema som behandles: Effekt og bivirkninger av antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende og sentralstimulerende midler, samt monitorering med serumkonsentrasjonsmålinger og farmakogenetiske analyser. Det blir lagt vekt på praktisk bruk, terapisvikt og nedtrapping/avmedisinering.

Målgruppe: Leger i allmennpraksis.

Godkjenning/merittering: Kurset søkes godkjent med 7 timer som valgfritt kurs i allmennmedisin.

Program og påmelding

Det 16. ​årlige kurset i psykofarmakologi 2020

Neste års kurs blir 28. april 2020.

Program og påmelding kommer senere.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.