Kurs

SFP arrangerer et årlig kurs i psykofarmakologi, samt kurs for bioingeniører og annet helsepersonell.

Kurs i psykofarmakologi for allmennleger jan. 2020

Tid/dato: Kurs over to kvelder, 14. og 28. januar, kl 16.30-20.15

Sted: Senter for psykofarmakologi, Forskningsveien 13, Psykisk helsevern Vinderen.

Tema som behandles: Effekt og bivirkninger av antidepressiva, antipsykotika, stemningsstabiliserende og sentralstimulerende midler, samt monitorering med serumkonsentrasjonsmålinger og farmakogenetiske analyser. Det blir lagt vekt på praktisk bruk, terapisvikt og nedtrapping/avmedisinering.

Målgruppe: Leger i allmennpraksis.

Godkjenning/merittering: Kurset søkes godkjent med 7 timer som valgfritt kurs i allmennmedisin.

Program og påmelding

Det 16. ​årlige kurset i psykofarmakologi 2020                                               - Behandlingsresistens

Dato: 28. april 2020 
Tid: kl. 09.00 – 16.15 
Sted: Diakonhjemmet sykehus, Store Auditorium i DBL-bygget som ligger vis a vis sykehusets hovedinngang

I år er det behandlingsresistens som er overordnet tema. Vi kommer innom ulike aspekter som kan ha betydning for dette, slik som biologisk variasjon, genetisk variasjon og interaksjoner. Andre temaer er kombinasjonsbehandling, toleranseutvikling og nye psykofarmaka.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer / 7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.

Program og påmeliding

Fant du det du lette etter?