SFP arrangerer et årlig kurs i psykofarmakologi, samt kurs for bioingeniører og annet helsepersonell.

Kurs

Nettbasert foredrag: Klozapin og Covid-19

Publisert: 23. april 2019.

Lenke til webinar om klozapin og Covid-19

Passord: KlozapinCovid19

Veiledning for bruk av Webex seminar finner du her

AVLYST. Det 16. ​årlige kurset i psykofarmakologi 2020                                               - Behandlingsresistens

Kurset er avlyst som følge av koronasituasjonen. Innbetalt kursavgift vil bli refunder. Vi planlegger å arrangere kurset 27. april 2021. Mer informasjon kommer til høsten.

Dato: 28. april 2020 
Tid: kl. 09.00 – 16.15 
Sted: Diakonhjemmet sykehus, Store Auditorium i DBL-bygget som ligger vis a vis sykehusets hovedinngang

I år er det behandlingsresistens som er overordnet tema. Vi kommer innom ulike aspekter som kan ha betydning for dette, slik som biologisk variasjon, genetisk variasjon og interaksjoner. Andre temaer er kombinasjonsbehandling, toleranseutvikling og nye psykofarmaka.

Kurset er søkt godkjent av Den norske legeforening som valgfritt kurs med 7 timer / 7 poeng i videre- og etterutdanning innen psykiatri, allmennmedisin, geriatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og klinisk farmakologi.

Fant du det du lette etter?