Legemiddelanalyser

Senter for psykofarmakologi (SFP)

I tabellen under finner du alle våre legemiddelanalyser, med referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt.

 

For legemiddelanalyser i urin, se Fürst.

Referanseområder og anbefalt prøvetakingstidspunkt
 VirkestoffReferanseområdeTid mellom siste dose og prøvetaking1
 Alimememazin (Vallergan)
<100

​nmol/L
12-24 timer
 Alprazolam (Xanor)<160nmol/L12-24 timer
 Amfetamin100-800nmol/L54-8 timer
AAmisulprid (Solian)100-1500nmol/L12-24 timer
AAmitriptylin (Sarotex)300-750
nmol/L212-24 timer
 Apiksaban (Eliquis)50-300    nmol/L12 timer
 
Atomoksetin (Strattera)
300-4000
nmol/L4-8 timer

​Brekspiprazol
(Rxulti)
​50-330
​nmol/L*
​12-24 timer
 Buprenorfin (Subuxone, Subutex)2-10nmol/L12-24 timer
 Bupropion (Wellbutrin)1000-5000nmol/L212-24 timer
 Citalopram (Cipramil)70-350nmol/L12-24 timer
 
Diazepam (Stesolid, Valium, Vival)<3500nmol/L212-24 timer
 Duloksetin (Cymbalta)30-300nmol/L12-24 timer
 Escitalopram (Cipralex)20-120nmol/L12-24 timer
 Eslikarbazepin (Zebinix)12-100μmol/L12-24 timer
 Fenobarbital (Fenemal)50-130μmol/L12-24 timer
 Fenytoin (Epinat)40-80μmol/L12-24 timer
AFluoksetin (Fontex)400-2500nmol/L212-24 timer
 Flupentiksol (Fluanxol)1-15nmol/L12-24 timer
AFluvoksamin (Fevarin)60-900nmol/L12-24 timer
 Gabapentin (Neurontin)20-120μmol/L12-24 timer
AHaloperidol (Haldol)2-25nmol/L12-24 timer
 Karbamazepin (Tegretol, Trimonil)
15-45μmol/L12-24 timer

​Kariprazin
(Reagila)
20-150​​nmol/L2*
​12-24 timer
AKlomipramin (Anafranil)700-1500nmol/L212-24 timer
 Klonazepam (Rivotril)<50 nmol/L412-24 timer
 Klorprotiksen (Truxal)10-100nmol/L12-24 timer
AKlozapin (Leponex)300-2500nmol/L12-24 timer
 Kodein (Paralgin Forte, Pinex Forte)<850nmol/L4-6 timer
AKvetiapin (Seroquel) 50-700nmol/LTabl: 12 t ± 1 t, depottabl: 18-24 t
 Lamotrigin (Lamictal)10-50μmol/L12-24 timer
 Levetiracetam (Keppra)30-240μmol/L12 timer ± 1 time
 Levomepromazin (Nozinan)10-300nmol/L12-24 timer
 Litium (Lithionit)0,5-1,0mmol/L12 timer ± 30 min
 Lurasidon (Latuda)5-60
nmol/L
12-24 timer
 Metadon600-1200nmol/L12-24 timer
 Metylfenidat (Concerta, Equasym, Ritalin)1000-4000nmol/L34-8 timer
 Mianserin (Tolvon)150-900nmol/L212-24 timer
 Mirtazapin (Remeron)50-350nmol/L12-24 timer
 Nitrazepam (Apodorm, Mogadon)<300nmol/L 12-24 timer
ANortriptylin (Noritren)200-600nmol/L12-24 timer
 Oksazepam (Sobril)<2500nmol/L12-24 timer
 Okskarbazepin (Trileptal)12-140μmol/L312-24 timer
 Olanzapin (ZypAdhera, Zyprexa)30-200nmol/L12-24 timer
 Paliperidon (Xeplion)20-120nmol/L0-2 dager før ny injeksjon
 Paroksetin (Seroxat) 40-400nmol/L12-24 timer
APerfenazin (Trilafon) 1-7nmol/L12-24 timer
 Pregabalin (Lyrica) 10-35μmol/L12-24 timer
 Risperidon (Risperdal) 20-120nmol/L212-24 timer
 Rivaroksaban (Xarelto)50-300nmol/L 24 timer
 Sertindol (Serdolect) 30-200nmol/L12-24 timer
 Sertralin (Zoloft) 20-250nmol/L12-24 timer
 Topiramat (Topimax) 6-30μmol/L12-24 timer
 Tramadol (Nobligan, Tramagetic) <3000nmol/L12-24 timer
ATrimipramin (Surmontil) 100-800nmol/L12-24 timer
 Valproat (Orfiril) 300-700μmol/L12-24 timer
 Venlafaksin (Efexor) 400-2000nmol/L212-24 timer
 Vortioksetin (Brintellix)20-100nmol/L*12-24 timer
 Ziprasidon (Zeldox) 40-300nmol/L12-24 timer
 Zolpidem (Stilnoct) <100nmol/L12-24 timer
 Zopiklon (Imovane) <50nmol/L12-24 timer
AZuklopentiksol (Cisordinol) 5-50
nmol/L12-24 timer

Tegnforklaring:

A= Akkreditert analyse

*) Foreløpig referanseområde

1 Gjelder ved bruk av tabletter. Ved bruk av depotmedikasjon anbefales prøvetaking 0-2 dager før ny injeksjon.

2 Referanseområdet inkluderer farmakologisk aktiv metabolitt. 

3 Referanseområdet gjelder metabolitt (av metylfenidat)/ farmakologisk aktiv metabolitt (av okskarbazapin). 

4 Ved epilepsi er referanseområdet 40 – 120 nmol/L.

5 Referanseområdet gjelder ved bruk av deksamfetamin.

Fant du det du lette etter?