Prøvetaking, SFP

Prøver til legemiddelanalyser skal tas legemiddelfastende, og på rør uten gel. Farmakogenetiske analyser krever EDTA-blod.

Se utfyllende beskrivelse under.

​Farmakogenetiske analyser

Pasienten trenger ikke å være fastende eller medikamentfastende. Angi all medikasjon og eventuelle helsekostprodukter.

1. Ta prøven på EDTA-rør (lilla kork) eller Citrat-rør (lys blå kork). Tapp røret fullt for å unngå fortynningsfeil.
2. Vend røret forsiktig 6 ganger, slik at antikoagulant og blod blandes godt.
3. Påfør pasientens fulle navn og personnummer på prøverøret.
4. Prøverøret bør oppbevares i kjøleskap til forsendelse. Send hele prøverøret.

Ved vanskelig prøvetaking er det tilstrekkelig med 500 µL prøvemateriale. Vi tar også imot prøvemateriale som har vært frosset. Prøvematerialet må ikke ha vært utsatt for temperaturer >39ᵒC.

Legemiddelanalyser

Pasienten trenger ikke å være fastende, men må være medikamentfastende 12-24 timer for det aktuelle medikamentet. Unntak fra dette; se her. Angi all medikasjon og eventuelle helsekostprodukter. Påfør dose og tidspunkt for siste doseinntak for det aktuelle medikamentet.

1. Ta prøven på glass-rør uten tilsetning (rød kork). Bruk ikke gelrør da det kan gi usikkert analyseresultat. 
2. Tapp 2-3 ganger så mye blod som ønsket mengde serum. 
3. La prøven koagulere i romtemperatur > 30 minutter (maks. 2 timer). 
4. Sentrifuger prøven for å separere serum fra blodlegemene. Sentrifuger ved 1500g i 10 min. (ca. 3000 rpm avhengig av svingradius på sentrifugen). 
5. Ikke hell, men avpipetter serumet over i et nytt ID-merket plast-rør uten tilsetning. Hvis blodlegemer følger med ved avpipettering, må prøven sentrifugeres og avpipetteres på nytt.

Prøvevolum: > 1 ml serum pr. analyse, >2 ml serum dersom flere analyser. 
Ved vanskelig prøvetaking fortynnes mottatt prøve: minimum prøvevolum >300 µl pr. analyse.

Prøverør: Glass-rør uten tilsetning (rød kork). Ikke gel-rør. Serum fra gel-rør vil også bli analysert, men gel'en kan påvirke prøvesvaret og en kommentar om dette vil bli lagt til i svarrapporten.

Oppbevaring: Serumprøver bør oppbevares i kjøleskap til forsendelse. Ved lengre tids lagring (>4 dager) bør prøvematerialet fryses.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.