Svartid, SFP

Svartiden for de fleste analysene våre er 3 virkedager.

 

​Dette gjelder både legemiddelanalyser og farmakogenetiske analyser, og regnes fra vi har prøven hos oss til svar sendes ut. Eventuell postgang kommer i tillegg.

De fleste analysene våre settes opp daglig. Unntaket er benzodiazepiner, opioider, sentralstimulerende, metadon, buprenorfin og NOAK. Disse settes opp to ganger per uke, og kan derfor i enkelte tilfeller få noe lenger svartid.

Fant du det du lette etter?