"Slik vil vi bli møtt" - bokprosjekt

Respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet.

​Å inspirere ansatte til å utøve sykehusets kjerneverdier: respekt – kvalitet – tjeneste – og rettferdighet i sitt arbeid på sykehuset, var hovedhensikten med boken som Brukerutvalget tok initiativ til i 2015. Utvalget var aktivt med i redaksjonskomiteen og bidro sterkt med pasient- og pårørendefortellinger, samt planlegging, innsamling av stoff og andre innspill til boken. Boken ble en gave til alle ansatte til jul i sykehusets Jubileumsår (Diakonhjemmet 125 år). Brukerutvalget takker sykehuset for det gode samarbeidet og at de ønsket å satse på dette prosjektet. Innholdet i boken uttrykker tydelig hvordan pasienter og pårørende ønsker at 'Pasientens helsetjeneste' ved Diakonhjemmet Sykehus bør være. 


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.