Smitteverndagen 2019 presentasjoner

Vaksiner til store og små
Hanne Magdalene Nøkleby, Overlege, Folkehelseinstituttet

Antibiotikaresistens; hvor farlig og utbredt er det?
Oliver Kacelnik, Overlege Phd, Folkehelseinstituttet

Utfordringer i smittevernet – antibiotikaresistens
Oliver Kacelnik, Overlege Phd, Folkehelseinstituttet og Pia Cathrin Kristiansen, smittevernrådgiver Diakonhjemmet Sykehus

Riktig bruk av personlig beskyttelsesutstyr
Marit Helene Bjølverud, fagsykepleier Medisin B, Diakonhjemmet Sykehus 

Hvordan oppleves det å møte helsepersonell når en er bærer av antibiotikaresistens?
Margrethe Stensson, pårørende og lege ved Diakonhjemmet Sykehus

Forebygging og behandling av sårinfeksjoner
Eva Kronholm Heiberg, Spesialsykepleier Diakonhjemmet Sykehus

Smittevern og etiske utfordringer
Marc Ahmed, Seksjonsleder, Seksjon for akuttgeriatri, OUS 

Munnhygiene - et oversett område?
Janicke Liaaen Jensen, Professor, Det Odontologisk fakultet

Hva kan gå galt på skyllerommet?
Pia Cathrin Kristiansen, Smittevernrådgiver, Diakonhjemmet Sykehus

Utbrudd - er vi klare for sesongens meny – Norovirus
Ileana Ioana Enache, Lege Diakonhjemmet

Smittevernnyheter nasjonalt og globalt
Knut H. Spæren, Smittevernlege Diakonhjemmet Sykehus


Fant du det du lette etter?