Spesialisert poliklinikk

Spesialisert poliklinikken tilbyr utredning og behandling til personer med psykoselidelser, bipolar lidelse 1 og dobbeltdiagnoser. Spesialisert poliklinikk består av 4 tverrfaglige team med følgende tjenester og tilbud:

  • Polikliniske og ambulante tjenester etter FACT-metoden.
  • Ressursteam som tilbyr kurs, grupper og depotbehandling.
  • Veiledning og samarbeid med fastleger og helsepersonell i bydelene.

Enhetsleder: Wenche Tveit / Mob: 941 77 292
Besøksadresse: Forskningsveien 7, inngang C1, 0373 Oslo
Postadresse: Postboks 23 Vinderen, 0319 Oslo