Diakonhjemmet Sykehus tilbyr LIS 2/3-utdanning innen følgende spesialiteter:

Våre spesialistutdanninger

Anestesiologi

Offentlig utdanningsplan

Målsetningen vår er å gi LIS-legen utdanning i spesialiteten anestesiologi, herunder diagnostikk, behandling og oppfølging, i tillegg til kvalitetssikring og utvikling av faget.


Barne- og ungdomspsykiatri (BUP Vest)

Spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri ved Diakonhjemmet Sykehus.

Indremedisin

Spesialisering i indremedisin ved Diakonhjemmet Sykehus


Kirurgi

Spesialisering I gastroenterologisk og ortopedisk kirurgi ved Diakonhjemmet Sykehus. Offentlig utdanningsplan.
Spesialisering i klinisk farmakologi ved Diakonhjemmet Sykehus

Radiologi


Spesialisering i radiologi ved Diakonhjemmet Sykehus

Radiologi -offentlig utdanningsplan

Revmatologi

Spesialisering i revmatologi ved Diakonhjemmet Sykehus.

Voksenpsykiatri


Spesialisering i voksenpsykiatri ved Diakonhjemmet Sykehus
Fant du det du lette etter?