Velferdstilbud for ansatte

Boliger

Diakonhjemmet eiendomsavdeling har rundt 180 boliger i forskjellige størrelser. De fleste enhetene befinner seg i grønne, rolige omgivelser i nærheten av Majorstuen i Oslo. Ansatte ved Diakonhjemmet blir prioritert til disse boligene. Få mer informasjon via lenken under.

Leie bolig -Eiendomsavdelingen

Fritidstilbud

Sykehuset legger vekt på aktivitet og mosjon, og ser dette som et viktig bidrag til trivsel på arbeidsplassen. Gjennom tiltaket DiaFrisk legges det til rette for ulike typer aktiviteter som kombinerer fysisk aktivitet og et sosialt miljø i et eget treningssenter for Diakonhjemmets ansatte. Sykehuset har bedriftsmedlemsskap i treningssentrene Elixia, Sats og Friskis & Svettis, og hvert år stiller flere lag til Holmenkollstafetten. 

Prestetjeneste

Diakonhjemmet Sykehus har tre prester. I tillegg til funksjonene de har i møte med pasienter og pårørende, kan de også kontaktes med tanke på sjelesorg eller individuelle samtaler. Prestene har taushetsplikt, og man kan ta opp både private og arbeidsrelaterte forhold. Det er gudstjeneste i Sykehuskirken hver søndag, nattverdgudstjeneste hver tirsdag formiddag og ukentlige forbønnssamlinger.

Fant du det du lette etter?