Vil du delta i et artroseprosjekt?

Som medlem i Norsk Revmatikerforbund med registrert interesse for artrose er du invitert som deltager i prosjektet ForBedre Artrosebehandling. Her gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg.  

Hensikten med dette prosjektet er å bedre tilgangen til anbefalt behandling for deg med artrose.

​Kort informasjon om prosjektet

Hensikten med dette prosjektet er å bedre tilgangen til anbefalt behandling for dere med artrose. For å oppnå dette skal vi først kartlegge hvilken behandling dere mottar for artrose i kommunehelsetjenesten. Disse resultatene vil vi deretter bruke til å lage skreddersydde tiltak rettet mot fysioterapeuter og fastleger med tanke på å bedre kvaliteten og tilgangen til behandling.

Hva det innebærer å delta i prosjektet

Vi ber deg om å svare på et elektronisk spørreskjema som tar 5-10 min å fylle ut. Etter 1,5 år vil du få tilsendt et nytt spørreskjema med mange av de samme spørsmålene.

I tillegg vil du i løpet av våren 2021 få tilsendt to oppsummeringer av hva som er anbefalt behandling ved artrose. Den ene er ment for deg, og den andre håper vi at du kan ta med til din fastlege ved neste besøk. Dette gjør vi for å øke fastlegenes kompetanse om anbefalt behandling ved artrose.

Du står fritt til å trekke deg fra prosjektet når som helst uten at det får noen konsekvenser for deg.

Personvern og datasikkerhet

Siden dette er et kvalitetsforbedringsprosjekt med strenge krav til personvern og sikkerhet, vil du få mer detaljert og fullstendig informasjon om prosjektet dersom du trykker på lenken under. For å få tilgang til denne informasjonen, må du logge deg inn med BankID. Hvis du ønsker å delta i prosjektet må du signere samtykkeerklæringen ved å huke av helt nederst på informasjonssiden. Deretter vil du komme direkte til spørreskjemaet.

Den elektroniske løsningen for besvarelse av spørreskjemaet utføres i samarbeid med Tjenester for Sensitive Data (TSD) ved Universitetet i Oslo. Sammen med innloggingen med BankID sikrer dette at alle opplysningene om deg sendes kryptert og lagres på en trygg måte slik at uvedkommende ikke får tilgang til dine data.

Trykk her for å delta i prosjektet

Om ikke lenken fungerer, lim inn følgende adresse direkte i nettleseren din: https://nettskjema.no/a/samtykke-fba2020

Tusen takk for at du ønsker å bidra i dette prosjektet!

Med vennlig hilsen,
Tuva Moseng og Nina Østerås

Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus

 

logo tuvas nettsider_final.PNG

Fant du det du lette etter?