Engasjert for mennesket

Velkommen til Diakonhjemmet Sykehus. Vi yter spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, medisin og kirurgi til Oslos befolkning. Sykehuset tar i mot pasienter fra hele regionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

Kort ventetid på mange behandlinger

Diakonhjemmet Sykehus har kort ventetid på mange behandlinger. Sykehuset har iverksatt mange tiltak for å redusere ventelistene ytterligere.

Gå til artikkel

Spesialister på alle ledd

Diakonhjemmet er antagelig det sykehuset i landet som opererer inn flest ulike ledd i kroppen. Sykehuset tilbyr protesekirurgi i hofte- og kneledd, ankelledd, skulderledd og albueledd samt i hånd og fot.

Gå til artikkel

Samme medisin virker forskjellig fra person til person

Ville du kjøpt en bukse som ikke passer eller briller hvor glasset ikke er nøyaktig tilpasset ditt syn? Tar vi medisiner, er det minst like viktig at behandlingen blir individuelt tilpasset. Hvis ikke kan vi bli overmedisinerte, med risiko for bivirkninger, eller kanskje ikke få noen effekt av...
Gå til artikkel