Engasjert for mennesket

Velkommen til Diakonhjemmet Sykehus. Vi yter spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, medisin og kirurgi til Oslos befolkning. Sykehuset tar i mot pasienter fra hele regionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

Jubileumsseminar 26. oktober: Energityvene

Mandag 26. oktober kl. 18 arrangerer sykehuset sitt femte åpne jubileumsseminar i år. Temaet er "Energityvene - utmattelse i sykdom og hverdag. Psykologspesialister fra Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen presenterer nyttige tiltak for dem som har problemer med vedvarende utmattelse. Seminaret er...
Gå til artikkel

Spesialister på alle ledd

Diakonhjemmet er antagelig det sykehuset i landet som opererer inn flest ulike ledd i kroppen. Sykehuset tilbyr protesekirurgi i hofte- og kneledd, ankelledd, skulderledd og albueledd samt i hånd og fot.

Gå til artikkel

Kort ventetid på mange behandlinger

Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset med lokalfunksjoner som har kortest ventetid i helseregion Helse Sør-Øst.

Gå til artikkel

Samme medisin virker forskjellig fra person til person

Ville du kjøpt en bukse som ikke passer eller briller hvor glasset ikke er nøyaktig tilpasset ditt syn? Tar vi medisiner, er det minst like viktig at behandlingen blir individuelt tilpasset. Hvis ikke kan vi bli overmedisinerte, med risiko for bivirkninger, eller kanskje ikke få noen effekt av...
Gå til artikkel

Har du en revmatisk sykdom? Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus behandler pasienter fra hele landet.

Revmatologisk avdeling har områdefunksjon for behandlingstilbudet innenfor revmatologi for hele Oslo, og regionsykehusfunksjon for Helse Sør-Øst (Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland fylker). Ordningen med fritt sykehusvalg gjør at avdelingen også mottar...
Gå til artikkel