Engasjert for mennesket

Velkommen til Diakonhjemmet Sykehus. Vi yter spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern, medisin og kirurgi til Oslos befolkning. Sykehuset tar i mot pasienter fra hele regionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering.

Statsministeren skrøt av sykehusets resultater med kreftpakkeforløpene

Det var ikke tilfeldig at statsministeren, helseministeren og finansministeren ønsket å legge fram resultater innen ordningen med kreftpakkeforløp på Diakonhjemmet Sykehus. Sykehuset har innført kreftpakkeforløpene som er aktuelle for sykehuset «helt etter boka».

Gå til artikkel

Velkommen til jubileumsseminar 14. september kl. 18 - 20

Under headingen «Bli kjent med ditt sykehus» ønsker Diakonhjemmet Sykehus i jubileumsåret å formidle litt av sykehusets store ekspertise om viktige temaer som angår mange.

Gå til artikkel

Spesialister på alle ledd

Diakonhjemmet er antagelig det sykehuset i landet som opererer inn flest ulike ledd i kroppen. Sykehuset tilbyr protesekirurgi i hofte- og kneledd, ankelledd, skulderledd og albueledd samt i hånd og fot.

Gå til artikkel

Kort ventetid på mange behandlinger

Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset med lokalfunksjoner som har kortest ventetid i helseregion Helse Sør-Øst.

Gå til artikkel

Samme medisin virker forskjellig fra person til person

Ville du kjøpt en bukse som ikke passer eller briller hvor glasset ikke er nøyaktig tilpasset ditt syn? Tar vi medisiner, er det minst like viktig at behandlingen blir individuelt tilpasset. Hvis ikke kan vi bli overmedisinerte, med risiko for bivirkninger, eller kanskje ikke få noen effekt av...
Gå til artikkel

Har du en revmatisk sykdom? Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus behandler pasienter fra hele landet.

Revmatologisk avdeling har områdefunksjon for behandlingstilbudet innenfor revmatologi for hele Oslo, og regionsykehusfunksjon for Helse Sør-Øst (Agder, Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland fylker). Ordningen med fritt sykehusvalg gjør at avdelingen også mottar...
Gå til artikkel