Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Kommende arrangementer

Kursoversikt LMS (høsten 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kursoversikt-lms-hosten-2019-2019-08-28Kursoversikt LMS (høsten 2019)Kurstilbud fra Lærings- og mestringssenteret høsten 2019.
Kurs for personer med bipolar lidelse (okt. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kurs-for-personer-med-bipolar-lidelse-okt-2019-2019-10-08Kurs for personer med bipolar lidelse (okt. 2019)På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.
Kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kronisk-obstruktiv-lungesykdomkols-lms-2019-10-21Kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS (LMS)Kurset passer for deg som har KOLS og dine pårørende/nærstående.
Hjerneslag (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/hjerneslag-lms-2019-11-12Hjerneslag (LMS)Kurset passer for deg som har hatt hjerneslag og dine pårørende/nærstående.
Kurskveld for familie og pårørende til personer med bipolar lidelse (nov. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kurskveld-for-familie-og-parorende-til-personer-med-bipolar-lidelse-nov-2019-2019-11-19Kurskveld for familie og pårørende til personer med bipolar lidelse (nov. 2019)Har noen i din familie eller i ditt nettverk en bipolar lidelse? Da kan det være vanlig å ha mange spørsmål, og nærstående har ofte et stort behov for både informasjon og for å møte andre i samme situasjon.
Diabetes II (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/diabetes-ii-lms/27-11-2019-28-11-2019Diabetes II (LMS)Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta.

Faste arrangementer

Mestring av søvnvansker (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestring-av-sovnvansker-2019Mestring av søvnvansker (2019)Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer. Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer. Diakonhjemmet Sykehus
Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mentaliseringsbasert-kombinasjonsbehandling-for-personer-med-spiseforstyrrelser-2019Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser (2019)Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.Diakonhjemmet Sykehus
Fysisk aktivitetsgruppe 2019https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/fysisk-aktivitetsgruppe-2019Fysisk aktivitetsgruppe 2019Gruppetilbudet fysisk aktivitet har fortløpende oppstart. Tilbud er i regi av Ressursteamet ved Spesialisert poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.Gruppetilbudet fysisk aktivitet har fortløpende oppstart. Tilbud er i regi av Ressursteamet ved Spesialisert poliklinikk, Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.Diakonhjemmet Sykehus
Artrosekurs (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/artrosekurs-2019Artrosekurs (2019)Artrosekurset er en møteplass for pasienter og helsepersonell for erfaringsutveksling og tverrfaglig undervisning. Målet er å gi deltakerne økt kunnskap om artrose, økt forståelse og trygghet og om mulig forbedret funksjon og mestring i dagliglivet. Artrosekurset er en møteplass for pasienter og helsepersonell for erfaringsutveksling og tverrfaglig undervisning. Målet er å gi deltakerne økt kunnskap om artrose, økt forståelse og trygghet og om mulig forbedret funksjon og mestring i dagliglivet.Diakonhjemmet Sykehus
Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/revmaskolen-a-leve-med-revmatisk-sykdom-2019Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom (2019)Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.Diakonhjemmet Sykehus
Psykodynamisk gruppeterapi 2019https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/psykodynamisk-gruppeterapi-2019Psykodynamisk gruppeterapi 2019Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.Diakonhjemmet Sykehus
Mestring av vedvarende utmattelse (høsten 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestring-av-vedvarende-utmattelse-hosten-2019Mestring av vedvarende utmattelse (høsten 2019)Kurset retter seg mot deg som har plager med utmattelse og somatisk sykdom, for eksempel kreft, revmatisk sykdom, mage-tarm sykdom, KOLS, diabetes eller ME/kronisk utmattelsessyndrom.Kurset retter seg mot deg som har plager med utmattelse og somatisk sykdom, for eksempel kreft, revmatisk sykdom, mage-tarm sykdom, KOLS, diabetes eller ME/kronisk utmattelsessyndrom.Diakonhjemmet Sykehus
Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (nov. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-mestring-av-angst-og-depresjon-nov-2019Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (nov. 2019)Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Diakonhjemmet Sykehus
Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (des. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-mestring-av-angst-og-depresjon-des-2019Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (des. 2019)Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Diakonhjemmet Sykehus
Praktisk innføring i trening og test av fysisk form (høsten 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/praktisk-innforing-i-trening-og-test-av-fysisk-form-hosten-2019Praktisk innføring i trening og test av fysisk form (høsten 2019)Kurstilbud til personer med revmatoid artritt (leddgikt), spondyloartritt eller psoriasisartritt.Kurstilbud til personer med revmatoid artritt (leddgikt), spondyloartritt eller psoriasisartritt.Diakonhjemmet Sykehus
Irritabel tarmsyndrom (IBS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/irritabel-tarmsyndrom-ibsIrritabel tarmsyndrom (IBS)Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.Diakonhjemmet Sykehus
Kognitiv adferdsterapi i hverdagen (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kognitiv-adferdsterapi-i-hverdagen-2019Kognitiv adferdsterapi i hverdagen (2019)Kognitiv adferdsterapi er en terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger. Målet med kurset er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Kognitiv adferdsterapi er en terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger. Målet med kurset er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Diakonhjemmet Sykehus
Mestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autismehttps://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestringskurs-for-personer-med-asperger-syndrom-og-hoytfungerende-autismeMestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autismeI januar 2020 starter et nytt psykoedukativt mestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. I januar 2020 starter et nytt psykoedukativt mestringskurs for personer med Asperger syndrom og høytfungerende autisme ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen. Diakonhjemmet Sykehus
Gruppebehandling for personer med sosial angst (2020)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/gruppebehandling-for-personer-med-sosial-angst-2020Gruppebehandling for personer med sosial angst (2020)Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.Diakonhjemmet Sykehus

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.