Kurs- og opplæringstilbud til pasienter og pårørende

Kommende arrangementer

Informasjonsmøte for familie, pårørende og venner (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/informasjonsmote-for-familie-parorende-og-venner-2019-2019-09-11Informasjonsmøte for familie, pårørende og venner (2019)Terapeutene ved Poliklinikken Raskere tilbake arrangerer regelmessig gratis informasjonsmøte for familie, pårørende og venner til pasienter ved poliklinikken.Terapeutene ved Poliklinikken Raskere tilbake arrangerer regelmessig gratis informasjonsmøte for familie, pårørende og venner til pasienter ved poliklinikken.11.09.2019 14:00:00TemakveldPsykisk helse VinderenDiakonhjemmet Sykehus
Diabetes II (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/diabetes-ii-lms/18-09-2019-19-09-2019Diabetes II (LMS)Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger høsten 2019.Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta.17.09.2019 22:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFysisk helse SteinerudDiakonhjemmet Sykehus
Atrieflimmer (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/atrieflimmer-lms-2019-09-25Atrieflimmer (LMS)Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med atrieflimmer og deres pårørende/nærstående.Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med atrieflimmer og deres pårørende/nærstående.25.09.2019 07:00:00KursFysisk helse SteinerudDiakonhjemmet Sykehus
Diabetes II (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/diabetes-ii-lms/27-11-2019-28-11-2019Diabetes II (LMS)Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta. Arrangeres to ganger høsten 2019.Dette kurset retter seg mot deg som har diabetes 2. Pårørende og nærstående er også velkomne til å delta.26.11.2019 23:00:00Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørendeFysisk helse SteinerudDiakonhjemmet Sykehus

Faste arrangementer

Kunst- og uttrykksterapi (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kunst-og-uttrykksterapi-2019Kunst- og uttrykksterapi (2019)Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner. Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner. Diakonhjemmet Sykehus
Etter hoftebruddet (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/etter-hoftebruddet-lmsEtter hoftebruddet (LMS)Diakonhjemmet sykehus tilbyr kurs på Lærings- og mestringssenteret (LMS) for personer som nylig har brukket hoften.Diakonhjemmet sykehus tilbyr kurs på Lærings- og mestringssenteret (LMS) for personer som nylig har brukket hoften.Diakonhjemmet Sykehus
Mestring av søvnvansker (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestring-av-sovnvansker-2019Mestring av søvnvansker (2019)Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer. Kurset retter seg mot deg som har somatisk sykdom og opplever søvnproblemer. Diakonhjemmet Sykehus
Gruppebehandling for personer med angstproblemer (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/gruppebehandling-for-personer-med-angstproblemer-2019Gruppebehandling for personer med angstproblemer (2019)Som deltager får du undervisning om hva angst er og om hvordan du kan håndtere angsten slik at den ikke hindrer deg i hverdagen. Som deltager får du undervisning om hva angst er og om hvordan du kan håndtere angsten slik at den ikke hindrer deg i hverdagen. Diakonhjemmet Sykehus
Livsstyrketrening - ung voksen (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/livsstyrketrening-ung-voksen-2019Livsstyrketrening - ung voksen (2019)Er du trøtt og har lite energi? Da kan kurs i Livsstyrketrening kanskje være noe for deg. Aldersgruppe ca 18-28 år.Er du trøtt og har lite energi? Da kan kurs i Livsstyrketrening kanskje være noe for deg. Aldersgruppe ca 18-28 årDiakonhjemmet Sykehus
Kransåresykdom 2019 (LMS) https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kransaresykdom-2019-lms-Kransåresykdom 2019 (LMS) Dette kurset retter seg mot personer som har hatt hjerteinfarkt, har angina pectoris ("hjertekrampe"), både de som er behandlet med utblokking og hjerteoperasjon og de som er medikamentelt behandlet. Pårørende/nærstående er velkommen til å delta.Dette kurset retter seg mot personer som har hatt hjerteinfarkt, har angina pectoris ("hjertekrampe"), både de som er behandlet med utblokking og hjerteoperasjon og de som er medikamentelt behandlet. Pårørende/nærstående er velkommen til å delta.Diakonhjemmet Sykehus
Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mentaliseringsbasert-kombinasjonsbehandling-for-personer-med-spiseforstyrrelser-2019Mentaliseringsbasert kombinasjonsbehandling for personer med spiseforstyrrelser (2019)Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.Målgruppe: Personer med spiseforstyrrelse, primært anoreksi og bulimi. Gruppetilbudet kombineres med individualbehandling. Deltakerne må ha etablert kontakt med lege / fastlege for somatisk oppfølging.Diakonhjemmet Sykehus
Fysisk aktivitetsgruppe 2019https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/fysisk-aktivitetsgruppe-2019Fysisk aktivitetsgruppe 2019Fysisk aktivitetsgruppe har tilbud om en aktivitet fire dager i uka bestående av gåturer, styrketrening og svømming.Fysisk aktivitetsgruppe har tilbud om en aktivitet fire dager i uka bestående av gåturer, styrketrening og svømming.Diakonhjemmet Sykehus
Artrosekurs (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/artrosekurs-2019Artrosekurs (2019)Artrosekurset er en møteplass for pasienter og helsepersonell for erfaringsutveksling og tverrfaglig undervisning. Målet er å gi deltakerne økt kunnskap om artrose, økt forståelse og trygghet og om mulig forbedret funksjon og mestring i dagliglivet. Artrosekurset er en møteplass for pasienter og helsepersonell for erfaringsutveksling og tverrfaglig undervisning. Målet er å gi deltakerne økt kunnskap om artrose, økt forståelse og trygghet og om mulig forbedret funksjon og mestring i dagliglivet.Diakonhjemmet Sykehus
Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/revmaskolen-a-leve-med-revmatisk-sykdom-2019Revmaskolen - Å leve med revmatisk sykdom (2019)Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.Revmaskolen er et tilbud til deg som har en forholdsvis nyoppdaget leddgikt, psoriasisartritt eller Bechterews sykdom. Undervisningen kan også være nyttig for deg som har hatt sykdommen over tid. Pårørende er også velkomne til å delta.Diakonhjemmet Sykehus
Psykodynamisk gruppeterapi 2019https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/psykodynamisk-gruppeterapi-2019Psykodynamisk gruppeterapi 2019Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.Gruppeterapi er basert på erfaringen om at mange av problemene mennesker har i livet kan forstås som problemer med å forholde seg til andre mennesker, familie, venner, kollegaer.Diakonhjemmet Sykehus
Kurs for personer med bipolar lidelse (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kurs-for-personer-med-bipolar-lidelse-2019Kurs for personer med bipolar lidelse (2019)På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.På kurset vil du møte andre som har diagnosen bipolar lidelse. Hver kursdag vil være en veksling mellom undervisning og erfaringsutveksling.Diakonhjemmet Sykehus
Mestring av vedvarende utmattelse (høsten 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/mestring-av-vedvarende-utmattelse-hosten-2019Mestring av vedvarende utmattelse (høsten 2019)Kurset retter seg mot deg som har plager med utmattelse og somatisk sykdom, for eksempel kreft, revmatisk sykdom, mage-tarm sykdom, KOLS, diabetes eller ME/kronisk utmattelsessyndrom.Kurset retter seg mot deg som har plager med utmattelse og somatisk sykdom, for eksempel kreft, revmatisk sykdom, mage-tarm sykdom, KOLS, diabetes eller ME/kronisk utmattelsessyndrom.Diakonhjemmet Sykehus
Kunst- og uttrykksterapi (aug. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kunst-og-uttrykksterapi-aug-2019Kunst- og uttrykksterapi (aug. 2019)Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.Diakonhjemmet Sykehus
Kunst- og uttrykksterapi (okt. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kunst-og-uttrykksterapi-okt-2019Kunst- og uttrykksterapi (okt. 2019)Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.Det å ha psykiske helseutfordringer over tid tar mye energi og krefter. Å komme seg kan være en lang og krevende prosess. Vi ønsker å bidra til at du får mulighet til og utforske egne ressurser og mestringsevner.Diakonhjemmet Sykehus
Kurs i bevisstgjøring av eget rusmiddelbruk (okt. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kurs-i-bevisstgjoring-av-eget-rusmiddelbruk-okt-2019Kurs i bevisstgjøring av eget rusmiddelbruk (okt. 2019)Enhet for rus og psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr kurs i bevisstgjøring av eget forhold til rusmidler. Enhet for rus og psykiatri ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen tilbyr kurs i bevisstgjøring av eget forhold til rusmidler. Diakonhjemmet Sykehus
Informasjon om kognitiv adferdsterapikurs (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/informasjon-om-kognitiv-adferdsterapikurs-2019Informasjon om kognitiv adferdsterapikurs (2019)Kognitiv adferdsterapi er en terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger. Målet med kurset er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Kognitiv adferdsterapi er en terapiform som anvendes i stadig nye sammenhenger. Målet med kurset er at deltakerne kan benytte seg av kognitive metoder og bruke disse ferdighetene i daglige situasjoner. Diakonhjemmet Sykehus
Kronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/kronisk-obstruktiv-lungesykdomkols-lmsKronisk obstruktiv lungesykdom/KOLS (LMS)Dette kurset retter seg mot personer som har Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) og deres pårørende/nærstående. Dette kurset retter seg mot personer som har Kronisk Obstruktiv Lungesykdom (KOLS) og deres pårørende/nærstående. Diakonhjemmet Sykehus
Hjertesvikt (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/hjertesvikt-lmsHjertesvikt (LMS)Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med hjertesvikt og deres pårørende / nærstående. Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus samarbeider med Lærings- og mestringssenteret (LMS) om opplæring til personer med hjertesvikt og deres pårørende / nærstående. Diakonhjemmet Sykehus
Hjerneslag (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/hjerneslag-lmsHjerneslag (LMS)Dette kurset retter seg mot personer som har gjennomgått hjerneslag samt deres pårørende/nærstående. Dette kurset retter seg mot personer som har gjennomgått hjerneslag samt deres pårørende/nærstående. Diakonhjemmet Sykehus
Irritabel tarmsyndrom (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/irritabel-tarmsyndrom-lmsIrritabel tarmsyndrom (LMS)Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.Kurset retter seg mot deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS) og dine pårørende/nærstående.Diakonhjemmet Sykehus
Livsstilsendring - gruppebehandling for personer med overvekt (LMS)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/livsstilsendring-gruppebehandling-for-personer-med-overvekt-lmsLivsstilsendring - gruppebehandling for personer med overvekt (LMS)Hensikten med behandlingen er livsstilsendring for bedre helse.Hensikten med behandlingen er livsstilsendring for bedre helse.Diakonhjemmet Sykehus
Gruppebehandling, sosial angst (2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/gruppebehandling-sosial-angst-2019Gruppebehandling, sosial angst (2019)Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.Sosial angst er for mange et hinder for deltakelse i arbeidslivet. Som kursdeltager får du kunnskap om hva sosial angst er og om hvordan du kan mestre din sosiale angst.Diakonhjemmet Sykehus
Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (august 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-mestring-av-angst-og-depresjon-august-2019Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (august 2019)Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake. Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake. Diakonhjemmet Sykehus
Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (okt. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-mestring-av-angst-og-depresjon-okt-2019Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (okt. 2019)Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Diakonhjemmet Sykehus
Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (nov. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-mestring-av-angst-og-depresjon-nov-2019Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (nov. 2019)Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Diakonhjemmet Sykehus
Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (des. 2019)https://diakonhjemmetsykehus.no/arrangementer/introduksjonskurs-i-mestring-av-angst-og-depresjon-des-2019Introduksjonskurs i mestring av angst og depresjon (des. 2019)Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Kurset er et tilbud til deg som er i behandling eller står på venteliste til individualbehandling hos terapeut ved Poliklinikken Raskere tilbake.Diakonhjemmet Sykehus

    Fant du det du lette etter?
    Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.