Sykehuset er i grønn beredskap

Koronavirusutbruddet

Vi har justert beredskapen fra gul til grønn, men det vil fortsatt være strenge smitteverntiltak og besøkskontroll ved sykehuset. Du finner viktig informasjon om koronasituasjonen her.

Velkommen til Diakonhjemmet Sykehus

Nyheter

 • 29.07.2020
  Vært på reise i utlandet? Les dette før du kommer til oss

  Dersom du har vært på utenlandsreise i sommer, kan det påvirke din time eller ditt besøk ved Diakonhjemmet sykehus i nærmeste fremtid. 

 • 15.07.2020
  Diakonhjemmet med nest flest videokonsultasjoner i Helse Sør-Øst

  I koronatiden er de fleste fysiske møter på sykehus erstattet med digitale møter. Diakonhjemmet har nest høyest andel videokonsultasjoner i Helse Sør-Øst. Særlig på Senter for ortopedi og revmatologi bruker man video systematisk som konsultasjonsform. 

 • 26.06.2020
  Helseministeren ville lære om pakkeforløp

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte den 25. juni Klinikk for psykisk helsevern og rus på Vinderen. Han ville høre om sykehusets erfaringer med innføring av pakkeforløp, i anledning publisering av de første nasjonale tallene om pakkeforløpene.

 • 22.06.2020
  Grønn kongress - en digital suksess!

  19. juni samlet Diakonhjemmet sykehus over 300 revmatologi-interesserte deltakere fra hele landet til en miljøvennlig, digital kongress. Via YouTube ble høydepunkter fra den anerkjente EULAR-kongressen videreformidlet, med foredragsholdere...

 • 17.06.2020
  Mona Svanteson har disputert

  Mona Svanteson har gjennomført en digital disputas på en avhandling om forekomst og karakteristikk av kolesterolavleiring i hjertets kransarterier. Hennes grad går ut fra OUS og Diakonhjemmet sykehus.

 • 16.06.2020
  Ny digital disputas på Revmatologisk avdeling

  Revmatolog Nina Paulshus Sundlisæter har forsvart sitt doktorgradsarbeid om ulike aspekter ved remisjon av revmatoid artritt (RA). 

 • 29.05.2020
  Besøk på sykehuset

  Det er fortsatt besøkskontroll ved Diakonhjemmet Sykehus. Alle besøkende må følge smittevernrutiner for håndvask og holde avstand til andre. Pårørende som føler seg syke skal ikke komme på besøk. Reglene for besøk endrer seg ut ifra nasjona...

 • 28.05.2020
  Humørtrening på pc virker mot depresjon

  Kjenner du noen som alltid ser skyene og ikke sola? Som alltid er tung til sinns? Nå har forskere ved Diakonhjemmet Sykehus og Psykologisk institutt (UiO) prøvd ut et dataverktøy som hjelper deprimerte til å tenke mer positivt. 

 • 26.05.2020
  Ny regional IPS rådgiver-funksjon

  IPS Oslo Vest ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen og BUP Vest er nå ett av fem regionale ressurssentre for Individuell jobbstøtte (IPS) i Norge.

 • 25.05.2020
  Ny teknologi på intensivavdelingen omtalt på nrk- nyhetene

  "Avansert videoteknologi er nå under utprøving ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo". Dette var omtalen på NRK-nyhetene søndag kveld, saken har tidligere vært omtalt i Helsedirektoratets Helseaktuelt. 

 • 07.05.2020
  Digital disputas på NKRR

  Tuva Moseng har gjennomført en digital disputas på en avhandling om behandling av hofte- og kneartrose i kommunehelsetjenesten. Hun er blant de første i landet som disputerer digitalt. 

 • 29.04.2020
  - Jeg føler landet trenger meg

  Julie Berntsen er 29 år og jobber med de sykeste koronapasientene på Diakonhjemmet Sykehus. Hun har knapt snakket med samboeren sin på to måneder, men mener likevel at hun har verdens beste jobb.

 • 24.04.2020
  Disputas på Medisinsk avdeling /VID

  Jørghild Jensen har gjennomført en digital disputas på en avhandling om det standardiserte verktøyet «National Early Warning Score» og sykepleiernes kompetanse. Hun er den tredje sykepleieren ved sykehuset som har disputert.

 • 21.04.2020
  Midlertidige endringer i helselovgivningen

  Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. På grunn av koronautbruddet har vi ikke det nå. Helse- og omsorgs-departementet gjør derfor enkelte midlertidige endringer. Pasientenes grunnleggende rettigheter endres ikke.

 • 13.04.2020
  Digital behandling

  Psykolog Espen Eugen Gustavsen har plutselig fått solid erfaring i bruk av digitale flater i behandling av unge som sliter.

 • 17.03.2020
  Senter for psykofarmakologi har normal drift

  Senter for psykofarmakologi vil opprettholde vanlig drift og analysere alle prøver som kommer fra allmennpraksis og sykehus.

 • 05.03.2020
  Disputas på Senter for psykofarmakologi

  Avdelingssjef Dag Kristen Solberg har forsvart graden PhD innen medisin. Han er den tredje ved sykehuset som disputerer i år. 

 • 02.03.2020
  Overtar kreftbehandling

  2. mars åpnet Senter for kreftbehandling på Diakonhjemmet Sykehus. Dermed har sykehuset overtatt ansvaret for medikamentell kreftbehandling og palliasjon for pasienter fra egen sektor fra Oslo universitetssykehus.

 • Foto: Alissa Eckert
  02.03.2020
  Informasjon om koronavirus

  På denne siden finner du oppdatert informasjon om smittesituasjonen ved sykehuset.

 • 24.02.2020
  Smart med gentest

  Vi reagerer forskjellig på medisiner. Mange får god effekt av behandlingen, mens andre får mindre effekt. Noen får bivirkninger. Hvorfor er det slik? Noe av forklaringen ligger i genene våre.

 • 20.02.2020
  Beste medisinering etter hjerteinfarktet

  Leger fra Medisinsk avdeling og forskere fra Senter for psykofarmakologi har sammen studert betydningen enzymet CYP2D6 har på effekten av hjertemedisinen metoprolol. Funnet overrasket kardiologene. Studien er nå publisert i European...

 • 27.01.2020
  Verker det i hendene?

  Da kan det hende du har håndartrose, en av de aller vanligste revmatiske leddsykdommene. Med disse enkle øvelsene kan du redusere smertene og bedre funksjonen i hendene.

 • 27.01.2020
  Ny disputas fra Alderspsykiatrisk avdeling

  Lege Anette Bakkane Bendixen sto for første disputas på sykehuset i år da hun 24. januar forsvarte sin doktoravhandling om angst blant alderspsykiatriske pasienter.

 • 27.01.2020
  Skal lære overlegene å supervisere og veilede

  Denne gjengen har gått på kurs for å kunne kurse andre overleger og erfarne LIS-leger på sykehuset som skal gi supervisjon og veilede nye LIS-leger. 

 • 21.01.2020
  IPS Vinderen blir regionalt ressurssenter

  IPS Vinderen blir ressurssenter for individuell jobbstøtte (IPS)

 • 20.01.2020
  9 883 pasienter møtte ikke til avtalt time

  I 2019 lot i alt 9 883 pasienter på Diakonhjemmet være å møte til time de var satt opp på uten å gi beskjed, 3 045 av dem var i somatikken. Dette får store følger. Gebyret er må økt til kr 1 053 for ikke å møte opp.

 • 17.01.2020
  Hilde Berner Hammer professor fra 1. januar

  Hilde Berner Hammer blir Norges tredje kvinnelige professor innenfor revmatologi. Hun brenner for ultralyd og ønsker med dette professoratet på UiO å få flere studenter til å bruke metoden i diagnostikk av revmatiske sykdommer.

 • 13.01.2020
  Da landslagstreneren ble satt ut av sykdom

  Etter en lang løpetur fikk landslagstrener Eirik Myhr Nossum (35) plutselig vondt i en tå. Det var starten på en historie om et smertefullt halvår, diagnosen psoriasisartritt og en sprøyte som fjernet smertene i løpet av ti timer. 

 • 07.01.2020
  Forskningsåret 2019 oppsummert

  Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset som forsker mest og får størst andel forskningsmidler av landets ikke-universitetssykehus. 

 • 06.01.2020
  Velkommen til nyttårskonsert med Sølvguttene

  Vel møtt til den årlige nyttårskonserten med Sølvguttene i regi sykehusets venneforening og Diakonhjemmet. Konserten er gratis og åpen for alle. Det er enkel bevertning. Ingen påmelding.

 • 27.12.2019
  Norges tredje mest siterte forsker

  Tore K. Kvien ved Diakonhjemmet Sykehus er Norges tredje mest siterte forsker. Suksessformelen er medvirkning og medforfatterskap i randomiserte kliniske studier publisert i ledende tidsskrifter. 

 • 20.12.2019
  Med ønske om en god julehøytid og et godt nytt år

  2019 er snart over. Vi ønsker alle våre pasienter, pårørende og samarbeidspartnere gode juledager og et godt år i 2020.

 • 13.12.2019
  200 000 analyser i 2019

  Avdelingssjef Dag Solberg er stolt over at Senter for psykofarmakologi har utført over 200 000 analyser innen utgangen av 2019.

 • 26.11.2019
  Beste behandling ved hofte- og kneartrose

  Det er stor interesse for SAMBA-studien fra NKRR, Dagbladet viet fire sider til forskernes funn om hofte- og kneartrose.

 • 25.11.2019
  Den tredje disputasen på Revmatologisk avdeling

  Lege Lena Bugge Nordberg har forsvart sin doktorgradsavhandling innen revmatologi. Dette er den niende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år.

 • 18.11.2019
  Runar Elle Smelror har disputert

  Runar Elle Smelror ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen/UiO har forsvart sitt doktorgradsarbeid med tittelen "Cognitive and clinical characteristics in adolescent non-affective early-onset psychosis and healthy controls". Vi gratulerer!

 • 25.10.2019
  Disputas på Medisinsk avdeling

  Lege Linn Elisabeth Lillerud Fosshaug forsvarte den 25. oktober sin doktorgradsavhandling innen kardiologi. Dette er den syvende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år.

 • 24.10.2019
  Influensasesongen er i gang

  Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler at minst 75 prosent av dem som har kontakt med pasienter er vaksinert mot influensa. Dette er også målet i Norge, og på Diakonhjemmet Sykehus.

 • 23.10.2019
  Artikkelpris til Senter for psykofarmakologi

  Kristine Hole og medforfattere ved Senter for psykofarmakologi har blitt tildelt pris for beste artikkel i tidsskriftet Therapeutic Drug Monitoring i perioden 2017-2018. Prisen ble delt ut på International Congress of Therapeutic Drug Monit...

 • 21.10.2019
  Sykdom i hjertet og smerter i sjelen

  Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene.

 • 21.10.2019
  Eva Hilland har disputert

  Eva Hilland forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling for graden ph.d. Tema for avhandlingen var sammenhengen mellom tankemønstre, oppmerksomhet og depresjon.

 • 09.10.2019
  Disputas på BUP Vest

  Psykologspesialist Thomas Skjøthaug har disputert. Han har forsket på farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far.

 • 08.10.2019
  Tore K. Kvien tildelt St. Olavs Orden

  H. M. Kongen har utnevnt professor Tore K. Kvien til Ridder av 1. Klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden. 

 • 30.09.2019
  Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Velkommen til gudstjeneste med lystenning i Oslo Domkirke torsdag 10. oktober kl 18!

 • 24.09.2019
  Ny leder på NKRR

  Hilde Marie Wangen Aasarmoen er ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

 • 17.09.2019
  Samvalg - hva gjør vi på Diakonhjemmet Sykehus?

  Pasientene har rett til å forstå og delta i beslutninger som gjelder dem. Samvalg er et verktøy for bedre beslutninger, og helsemyndighetene har bedt helsepersonell om å ta metoden i bruk.

 • 06.09.2019
  Nye analyser: Brekspiprazol (Rxulti) og kariprazin (Reagila)

  To nye antipsykotiske legemidler, brekspiprazol og kariprazin, er nylig markedsført i Norge. Vi har utviklet metode for analyse av disse legemidlene i serum.

 • 28.08.2019
  Endringer i varselordningen

  Fra 1. juli 2019 er plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten utvidet. Den gjelder nå alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester.

 • 14.08.2019
  Kompetanseprogram for kontorfagtjenesten

  30 ansatte ved Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus har avsluttet det andre året med utdanningsprogram for kontorfaglige ansatte. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg og Diakonhjemmet Sykehus.

 • 13.08.2019
  Bioingeniør stasjonert i akuttmottaket på dagtid

  Avdeling for medisinsk biokjemi og Anestesi- og intensivavdelingen har innført et diagnostisk samarbeid, der en bioingeniør er fast stasjonert i Akuttmottaket på dagtid. Dette er omtalt i fagbladet Bioingeniøren.

Se flere saker