Velkommen til Diakonhjemmet Sykehus

Nyheter

 • 26.11.2019
  Beste behandling ved hofte- og kneartrose

  Det er stor interesse for SAMBA-studien fra NKRR, Dagbladet viet fire sider til forskernes funn om hofte- og kneartrose.

 • 25.11.2019
  Den tredje disputasen på Revmatologisk avdeling

  Lege Lena Bugge Nordberg har forsvart sin doktorgradsavhandling innen revmatologi. Dette er den niende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år.

 • 18.11.2019
  Runar Elle Smelror har disputert

  Runar Elle Smelror ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen/UiO har forsvart sitt doktorgradsarbeid med tittelen "Cognitive and clinical characteristics in adolescent non-affective early-onset psychosis and healthy controls". Vi gratulerer!

 • 05.11.2019
  Åpent seminar om legemidler og ulike effekter

  Vedlagt følger presentasjonene fra foredragene på sykehusets åpne seminar den 25. november om persontilpasset medisin, foreldrenes betydning for medisineffekt, bruk av flere legemidler samtidig og utfordringer ved behandling av eldre.

 • 25.10.2019
  Disputas på Medisinsk avdeling

  Lege Linn Elisabeth Lillerud Fosshaug forsvarte den 25. oktober sin doktorgradsavhandling innen kardiologi. Dette er den syvende disputasen på Diakonhjemmet Sykehus i år.

 • 24.10.2019
  Influensasesongen er i gang

  Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU anbefaler at minst 75 prosent av dem som har kontakt med pasienter er vaksinert mot influensa. Dette er også målet i Norge, og på Diakonhjemmet Sykehus.

 • 23.10.2019
  Artikkelpris til Senter for psykofarmakologi

  Kristine Hole og medforfattere ved Senter for psykofarmakologi har blitt tildelt pris for beste artikkel i tidsskriftet Therapeutic Drug Monitoring i perioden 2017-2018. Prisen ble delt ut på International Congress of Therapeutic Drug Monit...

 • 21.10.2019
  Sykdom i hjertet og smerter i sjelen

  Angst og depresjon er utbredt hos pasienter med hjertesykdom. Ny forskning fra egne rekker viser hvordan en enkel screeningmetode kan implementeres i en travel sykehushverdag for fange opp disse pasientene.

 • 21.10.2019
  Eva Hilland har disputert

  Eva Hilland forsvarte nylig sin doktorgradsavhandling for graden ph.d. Tema for avhandlingen var sammenhengen mellom tankemønstre, oppmerksomhet og depresjon.

 • 09.10.2019
  Disputas på BUP Vest

  Psykologspesialist Thomas Skjøthaug har disputert. Han har forsket på farsrollen og hvordan opplevelser fra egen oppvekst preger ens rolle som far.

 • 08.10.2019
  Tore K. Kvien tildelt St. Olavs Orden

  H. M. Kongen har utnevnt professor Tore K. Kvien til Ridder av 1. Klasse av Den kongelige Norske St. Olavs Orden. 

 • 30.09.2019
  Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

  Velkommen til gudstjeneste med lystenning i Oslo Domkirke torsdag 10. oktober kl 18!

 • 24.09.2019
  Ny leder på NKRR

  Hilde Marie Wangen Aasarmoen er ny leder for Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

 • 17.09.2019
  Samvalg - hva gjør vi på Diakonhjemmet Sykehus?

  Pasientene har rett til å forstå og delta i beslutninger som gjelder dem. Samvalg er et verktøy for bedre beslutninger, og helsemyndighetene har bedt helsepersonell om å ta metoden i bruk.

 • 28.08.2019
  Endringer i varselordningen

  Fra 1. juli 2019 er plikten til å varsle Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlig skade etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten utvidet. Den gjelder nå alle virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester.

 • 14.08.2019
  Kompetanseprogram for kontorfagtjenesten

  30 ansatte ved Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg diakonale sykehus har avsluttet det andre året med utdanningsprogram for kontorfaglige ansatte. Studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Lovisenberg og Diakonhjemmet Sykehus.

 • 13.08.2019
  Bioingeniør stasjonert i akuttmottaket på dagtid

  Avdeling for medisinsk biokjemi og Anestesi- og intensivavdelingen har innført et diagnostisk samarbeid, der en bioingeniør er fast stasjonert i Akuttmottaket på dagtid. Dette er omtalt i fagbladet Bioingeniøren.

 • 03.07.2019
  Sykehuset med nysatsning på frivillighet

  Vi ønsker deg velkommen som frivillig til Diakonhjemmet Sykehus. Ditt bidrag er betydningsfullt for pasienter og ansatte. Vi håper at du som frivillig erfarer at dette også er meningsfylt for deg.

 • 20.06.2019
  Caroline Gjestad har disputert

  Caroline Gjestad ved Senter for psykofarmakologi disputerte 19. juni. Gjestad har studert en biomarkør med potensial til å kunne predikere dosebehov av en rekke ulike legemidler.

 • 20.06.2019
  Lanserte bok om klinisk helsepsykologi

  Torsdag 13. juni ble boken «Håndbok i klinisk helsepsykologi. For deg som behandler pasienter med somatisk sykdom og skade» lansert. 

 • 13.06.2019
  Vant pris for beste abstract

  Stipendiat hos NKRR, ergoterapeut Else Marit H. Gravås, vant EULARs Health Professionals in Rheumatology Award for beste abstract på årets EULAR-kongress.

 • 06.06.2019
  Samarbeidspartnerne har gitt oss råd

  Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus samlet flere samarbeidspartnere til rådslag for å gi oss råd om hvordan vi kan bli et best mulig lokalsykehus. Resultatet ble 10 råd og 30 konkrete oppfordringer. 

 • 14.05.2019
  Først ute med modernisert pasientjournalsystem

  Diakonhjemmet Sykehus er først i landet med å innføre DIPS Arena som elektronisk pasientjournalsystem på hele sykehuset. DIPS Arena er neste generasjons elektroniske pasientjournalsystem. Det er stor interesse for systemet fra sykehus i hel...

 • 02.05.2019
  Fagmøte om EULARs anbefalinger for fysisk aktivitet

  10. mai har NKRR gleden av å invitere helsepersonell til fagmøte om EULARs nye anbefaligner for fysisk aktivitet og trening for personer med inflammatorisk leddsykdom og artrose.

 • 02.05.2019
  Kan effekten av rehabilitering forbedres?

  Tidligere forskning har vist at rehabilitering for mennesker med revmatisk sykdom gir helsegevinst, men at effektene er små og kortvarige.

 • 12.04.2019
  Til Diakonhjemmet for å lære om blokader

  Ti anestesileger og leger under utdannelse i anestesi fra hele landet har vært på Diakonhjemmet i to dager og lært om ultralydveiledete blokader, i teori og i praksis.

 • 08.04.2019
  Høy forskningsaktivitet

  Hvert år offentliggjøres nasjonale tall med statistikk over forskningsaktiviteten ved landets forskningsinstitusjoner. Tallene for 2018 viser at antall forskningspublikasjoner og forskningspoeng øker år for år ved Diakonhjemmet Sykehus.

 • 10.03.2019
  Nasjonal dugnad for arbeid og helse

  Over 200 helsearbeidere i Helse Sør-Øst deltok nylig på seminaret Jobbfokusert terapi for pasienter med psykiske lidelser.

Se flere saker