Om nettstedet- Diakonhjemmet Sykehus -  

Webredaktør: Pernille Lønne Mørkhagen
Henvendelser vedrørende nettstedet: postmottak@diakonsyk.no

Sykehusets personvernpolicy

I juli 2018 ble EUs nye personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Diakonhjemmet Sykehus sikrer at sykehusets behandling av personopplysninger er i henhold til det nye regelverket. 

Personvern - GDPR

Den nye personopplysningsloven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning ( GDPR - General Data Protection Regulation). Regelverket handler om behandling av personopplysninger og gir virksomheter en rekke plikter samtidig som det gir enkeltpersoner en rekke rettigheter. 

Regelverket gjelder for virksomheter som behandler personopplysninger. Videre gjelder reglene når virksomhetene utfører ikke-automatisk behandling av personopplysninger, men hvor disse personopplysningene skal inngå i et strukturert register. Regelverket omhandler blant annet behandling av pasientopplysninger og behandling av opplysninger om ansatte.


Personvernombud

Som en del av den nye personopplysningsloven er sykehuset pliktig til å ha et personvernombud. Diakonhjemmet Sykehuset deler personvernombud med VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet Omsorg, Sykehusapoteket og Stiftelsen Diakonhjemmet. Personvernombudet heter Nancy Yue Liu. Bruk denne e-postadressen for kontakt med sykehuset om spørsmål knyttet til personvern: personvern@diakonsyk.no

E-post

Sykehuset minner om at du har anledning til å kontakte sykehuset via e-post. Men når du har sendt en melding vil navn, e-postadressen og innholdet i meldingen, automatisk bli  lagret. E-post er ingen sikker kommunikasjonskanal. Sykehuset ber derfor om at personopplysninger og sensitiv informasjon, som for eksempel fødselsnummer og helseopplysninger, ikke formidles via e-post. 

Fant du det du lette etter?