Tilgjengelighetserklæring

Diakonhjemmet sykehus er et privat, ideelt lokalsykehus og er ikke omfattet av kravene til universell utforming på lik linje med offentlige helseforetak. Siden sykehusets nettsider bygger på Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten, som brukes av offentlige helseforetak i regionen, jobber vi mot at vårt nettsted skal være i samsvar med kravene til universell utforming på lik linje med offentlige helseforetak. Da private foretak ikke kan logge inn på uustatus.no har vi lagt ut vår tilgjengelighetserklæring her.

​Navn på nettstedet: diakonhjemmetsykehus.no

Denne erklæringen gjelder nettstedet: https://www.diakonhjemmetsykehus.no

Ansvarlig for nettstedet: Diakonhjemmet sykehus ​AS, organisasjonsnummer ​982 791​ 952

​​Hv​a​ betyr bruddene for brukerne?

​Bruddene som er registrert i denne erklæringen får spesielt konsekvenser for brukere som har følgende forutsetninger:

  • ​Bruk uten syn
  • Bruk uten hørsel
  • Bruk med nedsatt hørsel​​​

Meld g​​jerne ​​fra om brudd på kravene

​Vi ønsker tilbakemelding fra brukerne.

  • ​Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet?
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?
​Du kontakter oss via e-post: postmottak@diakonsyk.no


Status for innhold som ikke er universelt utformet

​​​Vi har innhold som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren. Det er presentert i samme rekkefølge som kravene i WCAG 2.1-standarden.​

DIAKONHJEMMET SYKEHUS AS kategoriserer innholdet som ikke er universelt utformet på diakonhjemmetsykehus.no slik:

1.1.1 Ikke-tekstl​ig innho​ld (N​ivå A)

​​​Innhold som bryter kravet i regelverket

​Felt for alt-tekst er ikke obligatorisk i vårt CMS, og ulike publisister har praktisert ulike retningslinjer for dette feltet. Vi oppfyller dermed ikke krav til alt-tekst på alle bilder,​men jobber systematisk for å utbedre dette.

1.2.1 Ba​re lyd og bare video (fo​​rhåndsinnspilt, Nivå A)

​​​Innhold som bryter kravet i regelverket

Vi har embed-kode fra vår podcast uten tekstlig sammendrag. Det lenkes også ut til vår podcast på andre plattformer hvor tekslig sammendrag ikke er tilgjengelig.​

1.3.1 Infor​masjon og relasjoner (Nivå A)

Vi oppfyller ikke alltid kravene til presentasjoner og dokumenter på nettstedet. Vi jobber for at nye dokumenter utformes slik at de oppfyller kravene. ​Enkelte tabeller er ikke kodet riktig, noe som vil medføre at brukere som benytter leseverktøy ikke vil forstå hvilken type innhold dette er. 

​4.1.1 Parsi​ng (oppdeling Nivå A)

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID.
Dette lar seg ikke rette i dagens CMS, men vil bli rettet opp ved overgang til nytt CMS høsten 2023. Test ​og v​​urdering av nettstedet

Vi har testet og vurdert nettstedet internt

Om erklæ​​rin​​gen

Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 26. januar 2023.

​Arbeid med ​​universell utforming av ikt

Diakonhjemmet sykehus arbeider kontinuertlig med å innffri kravene til universell utforming på diakonhjemmetsykehus.no.

Vårt nettsted er del av Felles nettløsning for spesialithelsetjenesten og innebærer at en del innhold deles mellom helseforetakene ikke eies eller vedlikeholdes av Diakonhjemmet sykehus.

​​Høsten 2023 bytter vi CMS og kan dermed rette opp i enkelte punkter vi ikke innfrir per i dag. Funksjonaliteten i nytt CMS vil også gjøre det enklere å møte kravene til universell utforming.

Fant du det du lette etter?