HELSENORGE

Medisinsk teknisk avdeling (MTA)

Medisinsk teknisk avdeling (MTA) består av fire ingeniører, og har det overordnede ansvaret for det medisinsk tekniske utstyret ved sykehuset, fra anskaffelse til kassering.

Avdelingens hovedoppgave er å ivareta sikkerheten for både pasient og bruker ved anvendelse av elektromedisinsk utstyr, samt å sørge for at utstyret fungerer til sin hensikt. Dette omfatter blant annet anskaffelse, drift og vedlikehold, kalibrering, akutte reparasjoner, systemforvaltning, og forsvarlig kassering.

Fant du det du lette etter?