HELSENORGE

Medisinsk sengepost B

Medisinsk sengepost B er en akuttmedisinsk sengepost som er organisert under Klinikk for medisin, Avdeling for medisinske sengeposter.

Fant du det du lette etter?