Palliativt team

Palliativt team er et tilbud for pasienter som har fått påvist en sykdom som ikke lenger svarer på kurativ (helbredende) behandling og som har behov for lindrende behandling. Tilbudet omfatter både inneliggende og hjemmeboende pasienter i sykehusets sektor. Teamet legger vekt på samarbeid med annet helsepersonell både internt og eksternt.

​Hvem er vi?

Palliativt team har ansatt én lege og to kreftsykepleiere. Teamet samarbeider med klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut, psykolog, sosionom, anestesilege, fysioterapeut og prest og familieterapeut.

Hva kan palliativt team tilby?

  • Systematisk registrering, oppfølging og behandling av plagsomme symptomer som følge av sykdommen. Dette innebærer tiltak rettet mot pasientens fysiske smerte, lindring og oppmerksomhet rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle utfordringer.
  • Samtale med pårørende, inkludert barn.
  • Veiledning og undervisning internt og eksternt.
  • Lymfødembehandling.
  • Tilrettelegge/planlegge hjemreise og oppfølging hjemme. Vi samarbeider tett med kreftkoordinatorene (palliativsykepleier/kreftsykepleier) i bydelene.
  • Oppstart av en individuell plan for å sikre god oppfølging når pasienten er i sitt hjem.

 
 

Telefon 22 45 41 01 (mandag - fredag kl 10 - 11 og 13 - 14)

E-post: palliativtteam@diakonsyk.no

Postadresse:

Postboks 23 Vinderen
0319 Oslo

Fant du det du lette etter?