HELSENORGE

Avdeling for fasilitetsstyring

Vi yter tjenester og service til ansatte og pasienter på hele sykehuset. Avdelingens overordnede målsetting er å understøtte klinikken, slik at det skapes gode vilkår for pasientbehandling og gode og sikre servicetjenester til de ansatte. Avdelngen består av enhet for lager og logistikk, renhold, tekstil og inventar, og portører og sengevaskeri.

Fant du det du lette etter?